BiznesINFO.pl > Twój portfel > 100 tys. zł odszkodowania od osoby. Jest ustawa w sprawie NOP
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:33

100 tys. zł odszkodowania od osoby. Jest ustawa w sprawie NOP

NOP z odszkodowaniem
Pixabay/_Alicja_

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile pieniędzy będzie można otrzymać za NOP

  • Po jakim czasie pieniądze trafią do pacjentów

  • Jakie są źródła finansowania odszkodowań

NOP w nowej ustawie covidowej. Tysiące złotych dla poszkodowanych obywateli

Za NOP będą przysługiwały ogromne odszkodowania. Projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że dokument czeka na uwagi w ramach konsultacji społecznych do 24 stycznia 2021 r.

Polsat News podaje, że o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego za NOP będzie decydował Rzecznik Praw Pacjenta (RPP). Wysokość rekompensaty ma zależeć przede wszystkim od długości hospitalizacji, której został poddany zaszczepiony pacjent z poważnym uszczerbkiem zdrowotnym.

Dolny próg odszkodowania za NOP wynosi 10 tys. zł. Taką kwotę otrzyma pacjent, który przebywał w szpitalu od 14 do 30 dni. Górny limit finansowego wsparcia to 100 tys. zł dla poszkodowanego, którego hospitalizacja trwała dłużej niż 120 dni.

Rzeczpospolita dodaje, że na pieniądze za NOP będą mogły liczyć także osoby, które po szczepieniu doznają wstrząsu anafilaktycznego. Pacjenci otrzymają 3 tys. zł rekompensaty, pod warunkiem, że będą wymagali obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. W tym wypadku okres hospitalizacji uprawniający do świadczenia kompensacyjnego za NOP ma wynosić również 14 dni.

Szybka wypłata pieniędzy na NOP z nowego funduszu. Kto będzie zobowiązany do zapłaty?

Projekt ustawy doprecyzowuje, że wypłaty za NOP będą realizowane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dzięki nowej instytucji rekompensaty mają być wypłacane w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zespół ekspertów przy RPP ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie rekompensaty za NOP. W tym czasie eksperci podejmą się oceny NOP i sporządzą opinię merytoryczną, na podstawie której RPP zadecyduje o przyznaniu odszkodowania.

Pacjent, którego zgłoszenie zostało pozytywnie rozpatrzone, otrzyma stosowną kwotę w ciągu kolejnych 30 dni. - Od negatywnej decyzji komisji pacjent będzie mógł w ciągu 30 dni odwołać się do sądu administracyjnego - oznajmił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Jego zdaniem liczba odwołań do sądu będzie równie niewielka, jak przypadki NOP. Minister zdrowia Adam Niedzielski oznajmił, że na 250 tys. zaszczepionych odnotowano zaledwie 37 NOP, spośród których 32 to przypadki łagodne, cztery ciężkie i jeden poważny. W ocenie RPP tylko jeden poszkodowany mógłby zatem uzyskać odszkodowanie, które przewiduje projekt ustawy.

Kto będzie wpłacał pieniądze do nowego Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych? Firmy farmaceutyczne, które zawarły kontrakt ze Skarbem Państwa na dostawę preparatów do zrealizowania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Z kolei w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19 źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Nowa instytucja ma mieć charakter stały aż do 2022 r.

Rzecznik Praw Pacjenta przyznał, że utworzenie nowego Funduszu przybliża Polskę do standardów skandynawskich. Na północy Europy powszechnie stosuje się bowiem tzw. system no fault, który przewiduje pieniężne zadośćuczynienie za niezawinione zdarzenie bez poszukiwania ewentualnych sprawców wśród personelu medycznego.