Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nieletni mają długi. Prawnik wskazuje jak uniknąć płacenia zobowiązań finansowych rodziców
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 01.06.2023 11:09

Nieletni mają długi. Prawnik wskazuje jak uniknąć płacenia zobowiązań finansowych rodziców

pieniądze
Biznesinfo

W rejestrze dłużników można się znaleźć nawet przed osiągnięciem pełnoletności. Najbardziej dotkliwe są odziedziczone kredyty. Dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych wskazuje, że przed taką sytuacją można się zabezpieczyć jeszcze za życia rodziców. 

Długi małoletnich

W prowadzonym przez BIG InfoMonitor rejestrze dłużników oraz bazie BIK widać że w marcu br. w rejestrze dłużników figurowało 3120 osób od 13 do 18 roku życia. W zeszłym roku tych dłużników było mniej niż 1400, wzrosła także kwota zaległości z 0,62 mln zł do 3,56 mln zł.

Młodzi najczęściej trafiają do rejestru ze względu na nieuregulowane opłaty za jazdę bez biletu, jednak najbardziej dotkliwe są dla młodych odziedziczone kredyty, bo choć osoby poniżej 18 roku życia nie mogą ich zaciągać, to jednak mogą je odziedziczyć.  

Długi rodzica po śmierci

Za życia rodzica dziecko nie musi się martwić jego długami. Inaczej wygląda sprawa w przypadku śmierci rodzica.

“W orzecznictwie podkreśla się, że złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutek prawny w postaci faktycznego ograniczenia jego odpowiedzialności za długi spadkowe spadkodawcy, ale w stosunku do tych wierzycieli, wobec których spadkobierca skutecznie procesowo powołał się na to ograniczenie na etapie postępowania rozpoznawczego lub klauzulowego (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29.5.2012 r., sygn. akt I ACa 288/12). Oczywiście nie można wykluczyć, że któryś z pozostałych spadkobierców przyjmie spadek, w takim wypadku ta odpowiedzialność dotyczy także zaciągniętych zobowiązań przez zmarłego spadkodawcę”- wskazuje dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych.

Wyjaśnia, że odpowiedzialność ta nie jest jednak ograniczona tylko do masy spadkowej, ale również odpowiada on w takim wypadku ze składników własnego majątku, które w momencie przyjęcia spadku przekształciły się w jeden majątek.

“W sytuacji śmierci rodzica, gdy dochodzi do spadkobrania istotne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, które może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania - podaje prawnik. Przypomina także, że brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 

Przejęcia długów można uniknąć za życia rodzica

Przed dziedziczeniem długów rodzica można się zabezpieczyć jeszcze za życia rodzica. “Spadkobierca ustawowy może bowiem przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego” - podkreśla dr Pałka.

 

Tagi: spadek