Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Nawet 21 dni dodatkowego płatnego urlopu ponad limit. Wyjaśniamy, kiedy można z niego skorzystać
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 24.10.2023 14:09

Nawet 21 dni dodatkowego płatnego urlopu ponad limit. Wyjaśniamy, kiedy można z niego skorzystać

kalendarz-daty-kubek-urlop
Biznesinfo

Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu, kto jest zatrudniony na umowie o pracę w pełnym wymiarze godzin. Do momentu osiągnięcia 10-letniego stażu pracy wynosi on 20 dni, a gdy ktoś pracuje dłużej niż 10 lat – 26 dni. Poza tą formą wolnego, mamy też m.in. urlop okolicznościowy, rodzicielski czy szkoleniowy. To właśnie ten ostatni może wynieść nawet 21 dni ponad standardowo przysługujący limit wypoczynkowy. Na jakich zasadach działa i kto może z niego skorzystać?

Umowa o pracę – prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na umowie o pracę określa Kodeks pracy, w przeciwieństwie do umów zlecenia i o dzieło, które reguluje Kodeks cywilny. Umowa o pracę zakłada, że pracownik wykonuje określone czynności pod przewodnictwem wskazanej osoby, w miejscu i czasie poleconym przez pracodawcę. Musi przestrzegać regulaminu pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czy dbać o dobro zakładu.

Rzecz jasna, za pracę przysługuje mu wynagrodzenie (od lipca minimalna krajowa wynosi 3600 zł brutto). Ma prawo również do przerwy w pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego, płatnego urlopu wypoczynkowego, na żądanie i okolicznościowego, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i bezpłatnej opieki lekarskiej. Pracodawca odprowadza bowiem nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ale również składki zdrowotne.

Zmiana czasu już w niedzielę. Pracodawca musi wypłacić dodatek za dłuższą pracę ZUS może wypłacić blisko 1600 zł. Są jednak warunki

Urlop szkoleniowy. Co to takiego?

Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma prawo do płatnego zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz płatnego urlopu szkoleniowego.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na zajęcia oraz na czas ich trwania,
pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

PIP dodaje, że pracodawca może dobrowolnie przyznać również dodatkowe świadczenie np. opłacić kształcenie, przejazd, pokryć koszty zakwaterowania czy zakupu podręczników itp.

Jak długo trwa urlop szkoleniowy?

To zależy – od 6 do nawet 21 dni (są to wymiary minimalne, pracodawca może wskazać korzystniejsze dla pracownika widełki). Pierwszy wymiar dotyczy pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Natomiast drugi, czyli trzy tygodnie, są przydzielane w ostatnim roku studiów i mają dać pracownikowi czas na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego.