BiznesINFO.pl > Praca > Nawet 16 mln osób odczuje zmiany w zasadach pracy. Nadchodzą kluczowe terminy
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 06.02.2023 09:18

Nawet 16 mln osób odczuje zmiany w zasadach pracy. Nadchodzą kluczowe terminy

polska flaga-biznesinfo (1)
Biznesinfo

W poniedziałek 6 lutego w Dzienniku Ustaw ukaże się nowelizacja, zgodnie z którą niebawem zmienią się zasady pracy dla 16 mln pracujących w Polsce. Chodzi przede wszystkim o możliwość kontroli trzeźwości zatrudnionych — bez ich zgody. Dziennik Gazeta Prawna przypomina, że to już ostatni moment dla firm, by ogłosić wewnętrznie nowe przepisy. Poza tym od kwietnia czekają nas też zmiany dotyczące pracy zdalnej.

Badanie trzeźwości pracowników — co należy o tym wiedzieć?

Zdaniem DGP dziś jest ostatni możliwy dzień na publikację nowelizacji kodeksu pracy w Dzienniku Ustaw. Po upływie 14 dni — a więc 21 lutego — wejdą w życie nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości pracowników. Obejmą one nawet 16 mln osób zatrudnionych w naszym kraju.

Nie oznacza to jednak, że już 21 lutego pracodawcy będą mogli przeprowadzić narkotesty czy badania trzeźwości. Będzie to dozwolone dopiero po dwóch tygodniach od momentu ogłoszenia nowych przepisów wewnątrz przedsiębiorstwa — pracownicy mają wtedy czas, by się z nimi zapoznać.

Natomiast wszystkie firmy powinny się teraz pospieszyć, by przedstawić wprowadzane regulacje w wewnętrznych strukturach. W ich wyniku możliwe będzie skontrolowanie pracownika bez konieczności uzyskania jego zgody.

W przypadku przedsiębiorstw liczących do 50 zatrudnionych możliwe jest poinformowanie o zmianach poprzez obwieszczenie pracodawcy. Natomiast, jeśli w firmie pracuje więcej osób, konieczne jest wypracowanie nowej treści regulaminów wspólnie z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi.

Wdrożenie nowych zasad prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników oraz zleceniobiorców bez pytania ich o zgodę, poza zmianą regulaminów pracy, wymaga od pracodawców wielu dodatkowych dokumentów, w tym np. imiennych upoważnień dla osób, które przeprowadzą je na nowych zasadach, upoważnień do przetwarzania danych osobowych badanych pracowników, czy też protokołu z badania stanu trzeźwości — wyjaśnia dr Magdalena Rycak, radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR w rozmowie z DGP.

Ekspert dodaje również, że sprawdzanie trzeźwości nie powinno odbywać się w otoczeniu współpracowników. Natomiast pracodawcy, którzy chcą przeprowadzać takie prewencyjne kontrole na trzeźwość i narkotyki, muszą wyznaczyć do tego konkretne grupy pracowników, wskazać czas, częstotliwość i narzędzie przeprowadzania kontroli.

Zmiany w zakresie pracy zdalnej

W tym przypadku dwumiesięczne vacatio legis upłynie 7 kwietnia br. W wyniku zmiany dotychczasowej podstawy prawnej dotyczącej pracy zdalnej (art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) w kodeksie pojawi się rozdział IIc. DGP wskazuje, że zmiana podstawy prawnej obejmie ok. 1 mln osób.

Nowy rozdział precyzuje na stałe zasady pracy zdalnej, wskutek czego:

  • przepisy dotyczące tego terminu powinny zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach danej firmy (chodzi m.in. o zasady naliczania i wypłaty ryczałtu lub ekwiwalentu za koszty ponoszone w wyniku pracy z domu — na razie są to niejasne prawnie kwestie),

  • pracownicy będą mogli skorzystać z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, ale wówczas bez możliwości zwrotu kosztów,

  • znika rozdział IIb o telepracy — zatrudniający mają 6 miesięcy, by przekształcić telepracę w zdalną pracę.