Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ruszył właśnie dziś. Znamy listę pytań
Radosław Święcki
Radosław Święcki 01.04.2021 02:00

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ruszył właśnie dziś. Znamy listę pytań

Już dziś rusza Spis Powszechny 2021
circle deyer

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Już dziś rusza Spis Powszechny 2021

  • Z jakimi osobistymi pytaniami musimy się liczyć

  • O jaką kwestię pytania na pewno nie padną

Spis Powszechny 2021 rusza już dziś

Raz na pięć lat wybieramy prezydenta, raz na cztery lata posłów, senatorów i samorządowców, a raz na 10 lat musimy się spisać. Ten czas właśnie nadszedł, bowiem dziś – i wbrew dacie nie jest to żart – rusza Spis Powszechny 2021, pod oficjalną nazwą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Poprzedni taki spis miał miejsce w 2011 roku, po raz pierwszy w okresie, gdy Polska należy do Unii Europejskiej.

Spis powszechny ma na celu dostarczenie urzędom statystycznym szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, czy sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych.

Udział w akcji jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby mieszkające w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31 marca br. (nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce); Polacy przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę, a także osoby bezdomne (obywatele polscy i cudzoziemcy). Spisowi podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Inaczej niż w przypadku poprzednich spisów, tym razem podstawową metodą realizacji jest tzw. samospis internetowy. Spisu jak wskazuje nazwa można dokonać samodzielnie drogą online, wchodząc na stronę www.spis.gov.pl, gdzie dostępny jest już formularz spisowy.

Jeśli nie odwiedziliście jeszcze tej strony, to zdradzamy niektóre pytania, z jakimi trzeba się liczyć przy wypełnianiu formularza.

Zaczyna się niewinnie, bo od banalnych pytań takich jak:  Imię, nazwisko, drugie imię, pesel, płeć i data urodzenia. Następnie pojawiają się pytanie odnośnie miejsca zamieszkania – w Polsce, bądź za granicą. Poproszeni będziemy również o konkretne informacje odnośnie mieszkania: czyją jest własnością, jaką ma powierzchnię użytkową, jaka ma liczbę pokoi, czym jest ogrzewane, a także kto je zamieszkuje. W przypadku budynków, pytania dotyczą m.in. podłączenia go do sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Przygotujcie się na osobiste pytania

Uprzedzamy, że w sekcji „Kwestionariusz osobowy”, pojawiają się pytania osobiste dotyczące stanu cywilnego, jak również, czy nie pozostajemy w nieformalnym związku z inną osoba. Warto zaznaczyć, że mamy tu możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi. W sekcji tej pojawia się też pytanie o wyznanie religijne. Zostaniemy też poproszeni o wskazanie grupy schorzeń, powodujących trudności w wykonywaniu codziennych czynności (tu również można odmówić odpowiedzi).

W dalszej części Spisu Powszechnego 2021 pojawiają się pytania dotyczące aktywności ekonomicznej – czy w ostatnim tygodniu wykonywaliśmy pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagaliśmy bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? Osoby bezrobotne staną przed pytaniem, o to czy w ostatnim miesiącu poszukiwały pracy. Jeśli ktoś nie szukał, będzie poproszony o podanie powodu tego stanu rzeczy.

Ostatnie sekcje pytań dotyczą emigrantów krótkookresowych i długookresowych.

Zgodnie z obietnicą złożoną na łamach Biznes Info kilka dni temu przez Karolinę Banaszek, rzeczniczką Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wśród pytań zamieszczonych na potrzeby Spisu Powszechnego 2021, nie ma pytań o wysokość zarobków.

- Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.) – informuje GUS.

Warto pamiętać, że jeżeli respondent przebywa za granicą mniej niż rok, dotyczy go kwestionariusz emigranta krótkookresowego. W przypadku dłuższego pobytu, jest to już kwestionariusz emigranta długookresowego. 

Osoby, które będą chciały dokonać samospisu, a nie posiadają dostępu do internetu, będą mogły udać się do najbliższego urzędu gminy lub wojewódzkiego urzędu statystycznego, gdzie nieodpłatnie zostanie udostępnione pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnego spisu.

- Dodatkowo jeśli z jakiś względów nie spiszemy się samodzielnie przez internet, będziemy mogli spisać się także telefonicznie od 1 kwietnia br. na specjalnie uruchomionej infolinii spisowej : 22 279 99 99 – podkreślała w komentarzu dla Biznes Info rzeczniczka GUS.

Z osobami, które nie spiszą się przez internet czy telefon na infolinii, skontaktuje się rachmistrz (telefonicznie lub bezpośrednio), któremu nie będzie można odmówić przekazania informacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną – jak informowała Biznes Info Banaszek - rachmistrzowie w pierwszej kolejności będą kontaktować się drogą telefoniczną. Kontakt bezpośredni ma następować w szczególnych przypadkach i okolicznościach przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Lepiej nie podawaj fałszywych danych, na oszustów czeka sąd 

Na osoby, które uchylą się od uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, może czekać grzywna. Również osoby podające w spisie celowo fałszywe dane nie będą mogły czuć się bezpiecznie. Sąd może obłożyć w takich przypadkach grzywną, sięgającą 5 tys. zł. To jednak nie wszystko, ustawa w myśl której sąd może nas ukarać (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej) daje możliwość zasądzenia w takim przypadku kary pozbawienia wolności, nawet do 5 lat.

Tagi: Polacy