Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Zostało tylko 5 dni do startu Spisu Powszechnego. GUS zdradza nam, czego można się spodziewać
Radosław Święcki
Radosław Święcki 27.03.2021 01:00

Zostało tylko 5 dni do startu Spisu Powszechnego. GUS zdradza nam, czego można się spodziewać

Spis Powszechny już za 5 dni
pixabay/_Alicja_

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza za 5 dni

  • Jakich pytań należy się spodziewać, a jakie na pewno nie padną

  • Czym tegoroczny spis będzie się różnił od poprzednich

Spis powszechny już za 5 dni

1 kwietnia, czyli już za pięć dni rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Akcja ta jest organizowana raz na dekadę (po raz ostatni spis miał miejsce między kwietniem a czerwcem 2011 roku). Ma on na celu dostarczenie urzędom statystycznym szczegółowych informacji  m.in. o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, czy sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Objęci są nim Polacy mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31 marca br. (nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce); Polacy przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę, a także osoby bezdomne (obywatele polscy i cudzoziemcy).

- Spisowi podlegają także mieszkania (w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania), budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami – podkreśla w komentarzu dla Biznes Info Karolina Banaszek, rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W odróżnieniu od poprzednich spisów, tym razem podstawową metodą realizacji będzie tzw. samospis internetowy, co oznacza, że spisu będzie można dokonać samodzielnie. Wystarczy wejść na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnić formularz spisowy.

Pytania w tegorocznym spisie powszechnym będą dotyczyły: stanu i charakterystyki demograficznej ludności (tj. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), aktywności ekonomicznej, edukacji (poziom wykształcenia), niepełnosprawności, migracji wewnętrznych i zagranicznych, narodowości, języka i wyznania, gospodarstw domowych i rodzin, a także stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Jakie pytania padną, jakich nie będzie?

Samospisu będzie można dokonać od 1 kwietnia, czyli od dnia startu Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, ale wykaz pytań jest już dostępny na stronie www.spis.gov.pl. Widzimy tam m.in. pytania o wiarę (Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?), czy związki (Jaki jest Pana(i) stan cywilny?, Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?).

Rzeczniczka GUS zdradza w komentarzu dla naszej redakcji, jakiego rodzaju pytań nie musimy się obawiać. - W spisie nie pytamy o zarobki i dochody – informuje Karolina Banaszek.

- Przypominamy, że dane przekazywane podczas spisu są bezpieczne i chroni je określona w ustawie o statystyce publicznej tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach są poufne i podlegają szczególnej ochronie prawnej. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej – dodaje rzeczniczka GUS.

Osoby, które będą chciały dokonać samospisu, a nie posiadają dostępu do internetu, będą mogły udać się do najbliższego urzędu gminy lub wojewódzkiego urzędu statystycznego, gdzie nieodpłatnie zostanie udostępnione pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnego spisu.

- Dodatkowo jeśli z jakiś względów nie spiszemy się samodzielnie przez internet, będziemy mogli spisać się także telefonicznie od 1 kwietnia br. na specjalnie uruchomionej  infolinii spisowej : 22 279 99 99 – informuje rzeczniczka GUS.

Kiedy spisu dokona rachmistrz?

Z osobami, które nie spiszą się przez internet czy telefon na infolinii, skontaktuje się rachmistrz – telefonicznie, bądź bezpośrednio. Wówczas jak przypomina rzeczniczka GUS -zgodnie z przepisami ustawy spisowej - nie można odmówić mu przekazania danych.

- Ze względu na sytuację epidemiczną rachmistrzowie będą się kontaktowali w pierwszej kolejności telefonicznie. Kontakt bezpośredni rachmistrzów z osobami, które nie spiszą się innymi metodami odbędzie się tylko w szczególnych przypadkach i okolicznościach oraz  przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego – podkreśla Karolina Banaszek.

Jak informowała kilka tygodni temu redakcję Biznes Info Ewa Bolesławska, Naczelnik Wydziału Współpracy z Mediami w GUS, nabór na rachmistrzów zakończył się 16 lutego br. Stawka godzinowa dla rachmistrzów wyniesie 6 zł brutto za ankietę (wcześniej było to 4 zł brutto za wywiad telefoniczny i 7 zł brutto za wywiad bezpośredni).

Tagi: GUS