nagroda jubileuszowa
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Nagroda jubileuszowa. Kiedy przysługuje? Jaka jest jej wysokość?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom obchodzącym okrągłą rocznicę w pracy. Kodeks pracy nie reguluje kwestii nagrody jubileuszowej, co oznacza, że nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Kto i kiedy może dostać nagrodę jubileuszową od pracodawcy?

Nagroda jubileuszowa. Akty prawne i regulacje

Akta prawne, które mówią o nagrodzie jubileuszowej to m.in. następujące dokumenty:

 • Ustawa o służbie cywilnej,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
 • Ustawa o pracownikach urzędów skarbowych,
 • Karta nauczyciela.

Co więcej, rozporządzenia regulują prawo do nagrody jubileuszowej dla osób pracujących w instytucjach kultury, kopalniach czy bibliotekach. To jednak nie wszystko. Nagrodę jubileuszową mogą przyznawać pracodawcy działający w innych branżach, zasady przyznawania nagrody jubileuszowej powinny być określone w wewnętrznych regulaminach wynagrodzenia.

Nagroda jubileuszowa. Kiedy jest wypłacana?

Nagroda jubileuszowa jest przyznawana po przepracowaniu przez pracownika określonej liczby lat. Zatem podstawą do przyznania świadczeń jest przejrzyste kryterium – staż pracy danej osoby. Z punktu widzenia prawa nagroda jubileuszowa jest premią wypłacaną na podstawie reguł określonych w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Aby obliczyć staż pracy, trzeba uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie, a także okresy pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Uwaga! Do stażu pracy nie wliczamy okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r, prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi w dniu, który bezpośrednio poprzedza dzień odpowiadający datą dniowi, w którym pracownik został zatrudniony. Uwaga! Roszczenie pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym przesłanki do jej wypłaty zostały spełnione.

Nagroda jubileuszowa. Jaka wysokość? Jak obliczyć?

Pracownicy służby cywilnej czy osoby zatrudnione w budżetówce otrzymują swoją pierwszą nagrodę jubileuszową, gdy staż pracy tych pracowników wyniesie dokładnie 20 lat. Kolejne nagrody jubileuszowe będą wypłacane co pięć lat. Wysokość nagrody jubileuszowej różni się w przypadku poszczególnych grup zawodowych, którym przysługuje nagroda. Oto wysokość nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej:

 • 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
 • 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
 • 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
 • 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy,
 • 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy,
 • 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.

Oto kwoty, jakie otrzymują nauczyciele:

 • 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
 • 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
 • 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
 • 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy,
 • 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy.

Nagroda jubileuszowa a prywatne firmy

Wypłata nagrody jubileuszowej leży w gestii pracodawcy. Firma sama ustala zasady, na jakich ta premia jest wypłacana. Jeżeli na terenie zakładu pracy działają związki zawodowe, wówczas jest zawierane porozumienie o nagrodzie jubileuszowej. W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się na wypłatę nagrody jubileuszowej, zapisy określające zasady jej wypłacania muszą zostać zawarte w regulaminie przedsiębiorstwa. Do odbioru nagrody jubileuszowej uprawnieni są wszyscy pracownicy z odpowiednim stażem, którzy spełniają określone w regulaminie warunki.

Nagroda jubileuszowa. Jak wygląda wniosek?

W wielu firmach wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej jest pozostawiony gestii przełożonych pracowników-jubilatów, którzy występują w imieniu osoby obchodzącej rocznicę w firmie. Niektórzy pracodawcy przygotowują specjalne wnioski, ale w innych przypadkach pracownicy muszą pamiętać o samodzielnym wypełnieniu wniosku o przyznanie nagrody jubileuszowej. Co powinno znaleźć się we wniosku?

 • Miejscowość i data,
 • imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego pracownika,
 • nazwa komórki organizacyjnej,
 • tytuł: wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej,
 • zwrot: „zwracam się z prośbą/wnioskuję o przyznanie pracownikowi …….., zatrudnionemu na stanowisku …………, należnej mu nagrody jubileuszowej”,
 • odręczny podpis bezpośredniego przełożonego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News