Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Masz niewykorzystany urlop? Dostaniesz ekwiwalent. Tak obliczysz, jaką kwotę otrzymasz
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 02.12.2023 16:00

Masz niewykorzystany urlop? Dostaniesz ekwiwalent. Tak obliczysz, jaką kwotę otrzymasz

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
East News

Osoby pracujące w ramach umowy o pracę są zobligowane do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w wymiarze od 20 do nawet 26 dni roboczych w przypadku dłuższego stażu pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzystał w pełni przysługującej puli, a obowiązująca umowa została zakończona, lub rozwiązana, otrzymuje specjalny ekwiwalent za pozostałe dni urlopowe. Jak w najprostszy sposób obliczyć jaką kwotę otrzymamy od byłego pracodawcy i ile może wynosić potencjalny ekwiwalent?

Tym osobom przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W naszym kraju osoby pracujące na pełen etat w ramach umowy o pracę otrzymują możliwość skorzystania z płatnego urlopu, który w zależności do stażu pracy formuje się od 20 do nawet 26 dni. W tym przypadku im więcej przepracowanych lat, tym dłuższy okres potencjalnego odpoczynku.

Warto podkreślić, że żaden pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy o pracę nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Wraz z podpisaniem umowy o pracę jest on wręcz obligatoryjny.

W sytuacji, gdy dana osoba nie wykorzysta go w roku kalendarzowym, określona liczba dni przechodzi na następny rok. Warto podkreślić, że zaległy urlop można odebrać do 30 września. 

Wielu Polaków zastanawia się, co się dzieje z pulą urlopową w momencie gdy kończy się okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a umowa została rozwiązana, lub jej termin minął. Warto podkreślić, że w momencie gdy pracownik nie wykorzystał wszystkich dni urlopu, pracodawca jego zobligowany do wypłacenia specjalnego ekwiwalentu za urlop

Od 1 grudnia ważne zmiany dla wielu emerytów i rencistów. ZUS podał nowe kwoty

Jaki jest współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Co niezwykle istotne, by móc skutecznie wyliczyć ekwiwalent za urlop w pierwszej kolejności powinniśmy poznać specjalny współczynnik ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 

Jest on liczbą wszystkich dni w danym roku kalendarzowym, pomniejszoną o święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także niedziele. W kolejnym kroku otrzymany wynik dzielimy przez 12 miesięcy. 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 roku do 30 grudnia 2023 roku, współczynnik ekwiwalentu za urlop wynosi 20,83 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu. Jak można się spodziewać, osoby zatrudnione w mniejszym zakresie czasowym, np. na połowę, czy ćwierć etatu otrzymają znacznie niższą kwotę.

Co niezwykle ważne, wraz z nowym rokiem w życie wejdą nowe stawki, które zadowolą pracowników. Już od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie “odświeżony” współczynnik wynoszący 5,23 zł dla 1/4 etatu, 6,97 zł dla 1/3 etatu, 10,46 zł dla 1/2 etatu, 15,69 zł dla 3/4 etatu oraz 20,92 zł dla pełnego etatu.

Jak najlepiej obliczyć wysokość ekwiwalentu za zaległy urlop?

Najskuteczniejszym sposobem na dokładne wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest dodanie wszystkich 12 wynagrodzeń pracownika, a następnie podzielenie ich przez ekwiwalent, który obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 

W kolejnym kroku powinniśmy podzielić otrzymaną kwotę przez liczbę godzin odpowiadającej dobowej normie czasu pracy. Ten wynik należy pomnożyć przez ilość godzin urlopu, które pozostały pracownikowi do wykorzystania i finalnie otrzymamy ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopowe. 

Przykładowo, osoba, która zarabia 7000 złotych i ma do wykorzystanie 10 dni urlopu, czyli 80 godzin otrzyma na swoje konto łącznie (po odliczeniu wszelkich składek) 3360,80 zł. 

Warto podkreślić, że ekwiwalent urlopowy zawsze wypłacany jest na tej samej zasadzie co wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany odprowadzić od ekwiwalentu wszystkie składki.