Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Mama 4 plus. Matki czwórki dzieci może liczyć na emeryturę nawet jeśli nigdy nie pracowała
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 25.12.2022 16:24

Mama 4 plus. Matki czwórki dzieci może liczyć na emeryturę nawet jeśli nigdy nie pracowała

Matka z dzieckiem
Domena publiczna

Program “Mama 4+” to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Przysługuje ono osobom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychować przynajmniej czwórkę dzieci.  

Mama 4 plus

Świadczenie 4 plus przysługuje osobom, którym nie przysługuje minimalna emerytura, a które zrezygnowały z zatrudnienia, bądź się go nie podjęły, aby wychować dzieci. 

Do świadczenia Mama 4 + uprawniona jest: 

  • matka co najmniej 4 dzieci, które urodziła i wychowała lub tylko wychowała (musi mieć ukończone 60 lat),

  • ojciec co najmniej 4 dzieci, który wychowywał dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończył 65 lat.

Niezbędne jest także obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, a w przypadku cudzoziemców zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Świadczenia nie otrzymają osoby, które wychowują dzieci za granicą lub którym ograniczono władze rodzicielskie. 

Świadczenie nie przysługuje także osobom, które mają prawo do emerytur lub rent w najniższej wysokości, a także osobom aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności. 

Wysokość “emerytury matczynej” odpowiada minimalnej wysokości emerytury. W 2022 roku wynosi ona 1338,44 zł, w 2023 roku wzrośnie do 1588,44 zł brutto

Wniosek o świadczenie 4 plus

Aby otrzymać specjalną emeryturę, należy złożyć wniosek do ZUS, KRUS lub innego organu rentowego.  

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu w przypadku sprawowania pieczy zastępczej, oświadczenie o sytuacji osobiste, zaświadczenia potwierdzające dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Tagi: Emerytura