BiznesINFO.pl
money-1235656 960 720

www.pixabay.com

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność, z której uzyskują stosunkowo niewielkie przychody mogą skorzystać z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej. W takiej sytuacji nie jest konieczne zakładanie firmy oraz odprowadzanie składek ZUS. Z artykułu dowiemy się co to jest działalność nierejestrowana i do jakiej wielkości przychodów można korzystać z tej formy prowadzenia firmy?


Kiedy można skorzystać z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Aby skorzystać z działalności nierejestrowanej biznes nie może miesięcznie przynosić przedsiębiorcy dochodów większych niż połowa płacy minimalnej. Wysokość płacy minimalnej jest co roku ustalana jest przez Radę Ministrów. W 2021 roku w związku z podwyżką płacy minimalnej do kwoty 2800 zł wzrósł limit który pozwala na skorzystanie z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Limit działalności nierejestrowanej w 2021 roku


Jak już wcześniej wspomniano, w roku 2021 Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu płacy minimalnej obowiązującej w naszym kraju do kwoty 2800 zł brutto. W związku z tym limit przychodów dający przedsiębiorcy prawo do prowadzenia działalności nierejestrowanej wynosi połowę tej kwoty. Czyli w 2021 roku właściciele drobnych biznesów, których miesięczne obroty nie przekraczają 1400 zł mogą skorzystać z możliwości nierejestrowania działalności gospodarczej. Jest jeszcze jeden warunek, który należy spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Firma taka nie może być zarejestrowana w przeciągu ostatnich 60 miesięcy. Osoby, które w ciągu 5 ostatnich lat zarejestrowały firmę niestety nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej.

Zmiany limitu działalności nierejestrowanej na przestrzeni 2018-2021


Działalność nierejestrowana to instrument, który po raz pierwszy został wprowadzony w roku 2018. Do roku bieżącego limit przychodów uprawniający do skorzystania z działalności nierejestrowanej znacząco wzrósł. Poniżej przedstawiono ile w poszczególnych latach wynosił omawiany limit.
2018: płaca minimalna – 2100 zł, limit – 1050 zł
2019: płaca minimalna – 2250 zł, limit – 1125 zł
2020: płaca minimalna – 2600 zł, limit – 1300 zł
2021: płaca minimalna – 2800 zł, limit – 1400 zł .

Kwestia ZUS-u i podatków przy działalności nierejestrowanej


Osoba korzystająca z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej nie jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i nie musi rejestrować się w ZUS-ie. Jednak prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się osiąganych dochodów z urzędem skarbowym. Osoba prowadząca małą działalność ma zatem obowiązek zapłacić od tej działalności podatek. Należność tą wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36. Rozliczenie podatku odbywa się według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32%.

Przekroczenie limitu


W momencie, kiedy przychód uzyskany z działalności nierejestrowanej przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność zostaje zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. Następuje to od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni złożyć w CEiDG wniosek rejestracyjny.

Na koniec trzeba zaznaczyć, iż działalność nierejestrowana nie może być wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej, a także w ramach działalności, które wymagają posiadania koncesji, licencji czy pozwolenia.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >