Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Będąc bezrobotnym, warto zarejestrować się w urzędzie pracy, m.in. ze względu na możliwość odbycia stażu. Jakie są warunki przyjęcia i wynagrodzenie stażu?

Czym jest staż z urzędu pracy?

Staż z urzędu pracy to rodzaj zatrudnienia bezrobotnego zarejestrowanego w tym urzędzie, który dzięki temu ma możliwość doszkolenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego w danym obszarze zawodowym. Staż taki jest finansowany z funduszu pracy lub środków unijnych, dlatego za odbycie stażu bezrobotny dostaje wynagrodzenie, a pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem stażysty.

Jak długo może trwać staż z urzędu pracy?

Długość stażu z urzędu pracy zależy od wieku bezrobotnego stażysty. Standardowy staż wynosi 3 miesiące i może być przedłużony do 6 miesięcy w przypadku osób po 30. roku życia lub do 12 miesięcy w przypadku osób do 30. roku życia.

Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?

Najbardziej uprzywilejowanymi grupami wiekowymi do aktywizacji zawodowej w postaci odbycia stażu z urzędu pracy są osoby z grupy do 30. roku życia oraz osoby z grupy 50+, ponieważ osoby te albo nie posiadają dostatecznego doświadczenia zawodowego ze względu na młody wiek, albo mają potencjalnie mniejsze szanse na znalezienie pracy.

Również osoby pomiędzy 30. a 50. rokiem życia mogą ubiegać się o staż z urzędu pracy. Muszą one jednak posiadać status:

  • długotrwale bezrobotnego (pozostającego w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
  • bezrobotnego korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotnego niepełnosprawnego,
  • bezrobotnego posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

O staż z urzędu pracy może starać się jedynie osoba bezrobotna zarejestrowana w tymże urzędzie i nieposiadająca zatrudnienia, a także zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Ponadto nie może ona prowadzić działalności gospodarczej, posiadać prawa do renty lub emerytury oraz uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie może być też studentem studiów stacjonarnych.

Staż może zostać przyznany natomiast, jeżeli bezrobotny pobiera naukę w:

  • szkole dla dorosłych,
  • branżowej szkole II stopnia,
  • szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

Jakie jest wynagrodzenie za staż z urzędu pracy?

Za każdy przepracowany miesiąc stażysta otrzymuje stypendium pieniężne, czyli rodzaj wypłaty w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych brutto, wypłacane przez starostę.

Ponadto za każde przepracowane 30 dni kalendarzowych stażyście przysługują 2 dni wolne, za które również otrzyma stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News