Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Koniec ważnego świadczenia. Od nowego roku pieniędzy nie będzie
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 04.11.2023 17:39

Koniec ważnego świadczenia. Od nowego roku pieniędzy nie będzie

Pieniądze w portfelu, dłoń
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, na początku 2024 roku zniknie jedno z popularnych świadczeń rodzinnych. Dziennik zwraca jednak uwagę na fakt, iż osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze do końca tego roku, będą mogły je zachować również po 1 stycznia. Co należy zrobić?

Specjalny zasiłek. 620 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie rodzinne wypłacane w kwocie 620 zł miesięcznie. „DGP” podaje, że po 11 latach od wprowadzenia, specjalny zasiłek opiekuńczy zniknie z polskiego systemu świadczeń wspierających. Jednakże, istnieje kilka sposobów na zachowanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2024 roku. Zacznijmy od wyjaśnienia, kto może ubiegać się o wypłatę świadczenia.

1300 zł dla każdego. Decyzja już zapadła, nie będzie ograniczeń

Komu przysługuje prawo do pobierania świadczenia?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co więcej, świadczenie jest obwarowane kryterium dochodowym. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Dodatkowe 4 tys. zł od ZUS. O tych świadczeniach mogłeś nie wiedzieć.

Co zrobić, żeby zachować świadczenie?

Osoby, które już mają przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy lub otrzymają go do końca 2023 roku, zachowają to świadczenie. Co więcej, zachować je będzie mogła również osoba niepełnosprawna, której zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będące kontynuacją tego poprzedniego. W tym przypadku konieczne będzie złożenie nowego wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy.