Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Kolejna podwyżka stóp procentowych NBP
Joanna Leja
Joanna Leja 08.02.2022 01:00

Kolejna podwyżka stóp procentowych NBP

z osttaniej chwili polska 2
Biznes Info

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła 8 lutego po raz kolejny w ostatnim czasie stopę referencyjną NBP z 2,25 proc. do 2,75 proc. To już piąta z rzędu podwyżka stóp procentowych w Polsce. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75 proc. w skali rocznej;

  • stopa lombardowa 3,25 proc. w skali rocznej;

  • stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;

  • stopa redyskonta weksli 2,80 proc. w skali rocznej;

  • stopa dyskontowa weksli 2,85 proc. w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 lutego 2022 r.

Jak czytamy w komunikacie NBP napływające dane wskazują, że po silnym wzroście aktywności w gospodarce światowej w 2021 r., w ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie koniunktury w części krajów.

Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują ograniczenia podażowe na części rynków, wysokie ceny surowców oraz ponowne nasilenie się pandemii. Aktualne prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB będzie niższy niż w 2021 r., jednak pozostanie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie wzrost konsumpcji w wielu krajach następujący w warunkach utrzymywania się dobrej sytuacji na rynku pracy i trwającej odbudowy aktywności po kryzysie pandemicznym. Czynnikiem niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się globalnej koniunktury pozostaje dalsza sytuacja epidemiczna i geopolityczna, a także kształtowanie się polityki gospodarczej w największych krajach.

Ceny surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych pozostają znacznie wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone.

Przyczynia się to do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiąga poziomy nienotowane od dekad. Jednocześnie prognozy inflacji są podwyższane i wskazują, że w wielu gospodarkach w 2022 r. pozostanie ona wyższa od celów banków centralnych.

Tagi: NBP