BiznesINFO.pl
financial-4560047

https://pixabay.com/pl/illustrations/finansowych-analiza-rachunkowo%C5%9Bci-4560047/

Jednorazowa amortyzacja a bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty firmowe

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Czasami podatnik może wliczyć zakup sprzętu w koszty uzyskania przychodu. Ma również możliwość wpisać go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT wie, że różnego rodzaju sprzęty (w tym pojazdy) czy budowle, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, zazwyczaj ujmuje się w ewidencji środków trwałych. A skoro już się tam znajdują, to można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czyli – mówiąc najprościej – wykazywać zmniejszenie ich wartości w związku z upływem czasu i użytkowaniem. W związku z tym, że są one kosztem uzyskania przychodu, można je – pod ścisłymi zasadami – odliczać od podatku VAT.

Czym jest środek trwały?


Środkiem trwałym jest sprzęt lub budowla spełniająca łącznie 5 warunków:
1) stanowi własność lub współwłasność,
2) jest nabytą lub wytworzoną w swoim zakresie,
3) jest kompletną i zdatną do użytku w dniu przyjęcia do używania,
4) ma przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok,
5) jest wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddana do użytkowania na podstawie umowy najmu, umowy dzierżawy lub umowy leasingu.
Należy też pamiętać, że środkiem trwałym w przedsiębiorstwie jest rzecz lub budowla, która została wpisana do ewidencji środków trwałych.

Wartość a jednorazowa amortyzacja

Gdy przedsiębiorca kupi maszynę za 500 tys. zł, a następnie wprowadzi ją do ewidencji środków trwałych, dokonuje odpisów amortyzacyjnych stopniowo, zgodnie z upływem czasu i ze zużyciem sprzętu.
Jeżeli jednak przedsiębiorca kupi nowy sprzęt o wartości nie przekraczającej 100 tys. zł, może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli jednorazowo określić przewidywany spadek jej wartości.
Limit 100 tys. zł jednak nie obowiązuje środków transportu czy budynków. Dotyczy on – podkreślmy jedynie nowych urządzeń. Definiując w tym przypadku określenie „nowe”, mamy na myśli sprzęt nie używany wcześniej przez przedsiębiorcę ani przez żadną inną osobę lub firmę.

Warunki jednorazowej amortyzacji

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać przedsiębiorca, który:
– kupuje jeden fabrycznie nowy środek trwały o wartości co najmniej 10 tys. zł,
– łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych, kupionych w roku podatkowym, to przynajmniej 10 tys. zł, a wartość każdego z nich to przynajmniej 3,5 tys. zł.


Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o niskiej wartości


Przedsiębiorca ma prawo także dokonać jednorazowej amortyzacji maszyny o wartości poniżej 10 tys. zł. Odpis wykonuje się w miesiącu przyjęcia środka do używania bądź w następnym miesiącu.

Jednorazowa amortyzacja samochodu

Istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji samochodu, o ile jego wartość nie przekracza 10 tys. zł. Mogą to uczynić jedynie mali podatnicy albo podatnicy, którzy w danym roku zaczęli prowadzenie działalności gospodarczej.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dotyczący auta o wartości poniżej 10 tys. zł nie wlicza się do limitu sumy jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku, który wynosi 50 tys. euro (226 tys. zł).

Amortyzacja na zasadach ogólnych

Nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzęty, których wartość nie przekracza 10 tys. zł, amortyzować na zasadach ogólnych, czyli dokonywać regularnych odpisów amortyzacyjnych.
Stawka procentowa amortyzacji jest zależna od rodzaju środka trwałego (stawki określa załącznik nr 1 ustawy o podatku dochodowym). Na przykład roczna amortyzacja obrabiarki do metalu wynosi 14% wartości początkowej.

Bezpośrednie wliczenie w koszty

W odniesieniu do sprzętu, którego wartość jest równa lub mniejsza niż 10 tys. zł, przedsiębiorca może – zamiast jednorazowej amortyzacji lub amortyzacji na zasadach ogólnych – wliczyć jego wartość bezpośrednio w koszty. Nie ma bowiem obowiązku wpisywania sprzętów o wartości poniżej 10 tys. zł do ewidencji środków trwałych i dokonywania jakiejkolwiek amortyzacji.
Urządzenie o wartości mniejszej niż 10 tys. zł może zatem stanowić koszt uzyskania przychodu.

Co korzystniejsze?

Niewpisanie sprzętu, np. auta, do ewidencji środków trwałych pozbawia przedsiębiorcę prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a także do wliczania w koszt uzyskania przychodów kosztów związanych z eksploatacją tego samochodu (koszty paliwa, części itd.). Tak więc z punktu widzenia odliczania kosztów korzystniej jest wpisać sprzęt do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonać odpisów amortyzacyjnych (jednorazowego lub sukcesywnych).

Podobne artykuły

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >
pixabay, pasja1000

Twój portfel

Emerytura możliwa nawet przed 40. rokiem życia. Ale to nie takie łatwe

Czytaj więcej >