Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Jednorazowa amortyzacja a bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty firmowe
Dominik Górecki
Dominik Górecki 25.05.2021 02:00

Jednorazowa amortyzacja a bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty firmowe

financial-4560047
https://pixabay.com/pl/illustrations/finansowych-analiza-rachunkowo%C5%9Bci-4560047/

Czasami podatnik może wliczyć zakup sprzętu w koszty uzyskania przychodu. Ma również możliwość wpisać go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT wie, że różnego rodzaju sprzęty (w tym pojazdy) czy budowle, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, zazwyczaj ujmuje się w ewidencji środków trwałych. A skoro już się tam znajdują, to można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czyli – mówiąc najprościej – wykazywać zmniejszenie ich wartości w związku z upływem czasu i użytkowaniem. W związku z tym, że są one kosztem uzyskania przychodu, można je – pod ścisłymi zasadami – odliczać od podatku VAT.

Czym jest środek trwały?

Środkiem trwałym jest sprzęt lub budowla spełniająca łącznie 5 warunków: 1) stanowi własność lub współwłasność, 2) jest nabytą lub wytworzoną w swoim zakresie, 3) jest kompletną i zdatną do użytku w dniu przyjęcia do używania, 4) ma przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok, 5) jest wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddana do użytkowania na podstawie umowy najmu, umowy dzierżawy lub umowy leasingu. Należy też pamiętać, że środkiem trwałym w przedsiębiorstwie jest rzecz lub budowla, która została wpisana do ewidencji środków trwałych.

Wartość a jednorazowa amortyzacja

Gdy przedsiębiorca kupi maszynę za 500 tys. zł, a następnie wprowadzi ją do ewidencji środków trwałych, dokonuje odpisów amortyzacyjnych stopniowo, zgodnie z upływem czasu i ze zużyciem sprzętu. Jeżeli jednak przedsiębiorca kupi nowy sprzęt o wartości nie przekraczającej 100 tys. zł, może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli jednorazowo określić przewidywany spadek jej wartości. Limit 100 tys. zł jednak nie obowiązuje środków transportu czy budynków. Dotyczy on – podkreślmy jedynie nowych urządzeń. Definiując w tym przypadku określenie „nowe”, mamy na myśli sprzęt nie używany wcześniej przez przedsiębiorcę ani przez żadną inną osobę lub firmę.

Warunki jednorazowej amortyzacji

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać przedsiębiorca, który: – kupuje jeden fabrycznie nowy środek trwały o wartości co najmniej 10 tys. zł, – łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych, kupionych w roku podatkowym, to przynajmniej 10 tys. zł, a wartość każdego z nich to przynajmniej 3,5 tys. zł.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o niskiej wartości

Przedsiębiorca ma prawo także dokonać jednorazowej amortyzacji maszyny o wartości poniżej 10 tys. zł. Odpis wykonuje się w miesiącu przyjęcia środka do używania bądź w następnym miesiącu.