Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Handel > Jakie są zasady wystawiania faktury VAT?
Iga Marciniszyn
Iga Marciniszyn 22.03.2022 08:38

Jakie są zasady wystawiania faktury VAT?

Jakie są zasady wystawiania faktury VAT?
pixabay.com

Czym jest faktura VAT?

W przeciwieństwie do faktury pro forma wystawienie i przekazanie stronie faktury VAT niesie za sobą obowiązek podatkowy. Po zmianach w przepisach, nie ma konieczności określania jej pełną nazwą „faktura VAT”, wystarczy samo słowo „faktura”. Ustawa o podatku od towarów i usług dokładnie opisuje elementy, które faktura powinna zawierać. Za nieprzestrzeganie takiej formy, przedsiębiorcy mogą grozić konsekwencje.

Elementy, które musi posiadać faktura VAT

 • data wystawienia,

 • numer faktury, który pozwala na jej identyfikację pośród innych,

 • imię nazwisko lub nazwa nabywcy i podatnika oraz ich adresy,

 • numer, który identyfikuje podatnika w celach podatkowych,

 • numer, który identyfikuję nabywcę w celach podatkowych,

 • datę dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty,

 • określenie rodzaju towaru lub usługi,

 • określenie ilości towaru lub zakresu usług,

 • cenę jednostkową netto,

 • informacje kwotowe o rabatach,

 • wartość sprzedaży netto,

 • informację o stawce podatku,

 • sumę sprzedaży netto z wyszczególnieniem konkretnych stawek podatkowych obowiązujących na konkretne towary/usługi także te, zwolnione z opodatkowania,

 • kwotę należną ogółem.

Inne konieczne elementy faktury

Poza podstawowymi informacjami, które należy zawrzeć w fakturze, istnieje szereg oznaczeń, których uwzględnienie w formie adnotacji jest koniecznością. Oznaczenia te związane są z rodzajem statusu podatnika. Należą do nich między innymi: dodatkowa informacja o podstawie prawnej, oznaczenie faktura VAT RR, adnotacja odwrotne obciążenie, adnotacja metoda kasowa, adnotacja: „samofakturowanie" czy „mechanizm podzielonej płatności".

Kto musi wystawiać faktury VAT?

Obowiązek wystawiania faktur VAT mają oczywiście zarejestrowani podatnicy VAT, którzy uczestniczą w transakcji na rzecz innych przedsiębiorców, ale także na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli osoby te zażądają takiej faktury. Faktury VAT mają również obowiązek wystawiać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą podczas dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy środków transportu.

Tagi: