BiznesINFO.pl
Jakie są zasady wystawiania faktury VAT?

pixabay.com

Jakie są zasady wystawiania faktury VAT?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Faktura z definicji jest dokumentem, który potwierdza zaistniałą między stronami transakcję. Jedną ze stron jest przedsiębiorstwo, drugą natomiast może być zarówno inna firma, jak i osoba prywatna. Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT ora

Czym jest faktura VAT?

W przeciwieństwie do faktury pro forma wystawienie i przekazanie stronie faktury VAT niesie za sobą obowiązek podatkowy. Po zmianach w przepisach, nie ma konieczności określania jej pełną nazwą „faktura VAT”, wystarczy samo słowo „faktura”. Ustawa o podatku od towarów i usług dokładnie opisuje elementy, które faktura powinna zawierać. Za nieprzestrzeganie takiej formy, przedsiębiorcy mogą grozić konsekwencje.

Elementy, które musi posiadać faktura VAT

 • data wystawienia,

 • numer faktury, który pozwala na jej identyfikację pośród innych,

 • imię nazwisko lub nazwa nabywcy i podatnika oraz ich adresy,

 • numer, który identyfikuje podatnika w celach podatkowych,

 • numer, który identyfikuję nabywcę w celach podatkowych,

 • datę dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty,

 • określenie rodzaju towaru lub usługi,

 • określenie ilości towaru lub zakresu usług,

 • cenę jednostkową netto,

 • informacje kwotowe o rabatach,

 • wartość sprzedaży netto,

 • informację o stawce podatku,

 • sumę sprzedaży netto z wyszczególnieniem konkretnych stawek podatkowych obowiązujących na konkretne towary/usługi także te, zwolnione z opodatkowania,

 • kwotę należną ogółem.

Inne konieczne elementy faktury

Poza podstawowymi informacjami, które należy zawrzeć w fakturze, istnieje szereg oznaczeń, których uwzględnienie w formie adnotacji jest koniecznością. Oznaczenia te związane są z rodzajem statusu podatnika. Należą do nich między innymi: dodatkowa informacja o podstawie prawnej, oznaczenie faktura VAT RR, adnotacja odwrotne obciążenie, adnotacja metoda kasowa, adnotacja: „samofakturowanie" czy „mechanizm podzielonej płatności".

Kto musi wystawiać faktury VAT?

Obowiązek wystawiania faktur VAT mają oczywiście zarejestrowani podatnicy VAT, którzy uczestniczą w transakcji na rzecz innych przedsiębiorców, ale także na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli osoby te zażądają takiej faktury. Faktury VAT mają również obowiązek wystawiać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą podczas dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy środków transportu.

Do kiedy należy wystawić fakturę VAT?

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę maksymalnie 15 dni od końca miesiąca, w którym doszło do sprzedaży lub też zapłaty. Istnieje również możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą, ale nie szybciej niż 30 dni. Prawo pozwala na wystawienie jednej faktury na wszystkie transakcje przeprowadzone z jednym klientem w danym miesiącu. Istnieją jednak wyjątki od reguły. W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych termin wystawienia faktury to maksymalnie 30 dni od dnia wykonania usługi. W przypadku dostawy książek drukowanych z kolei termin wystawienia faktury wydłuża się do 60 dni od dnia wydania towaru. Gdy natomiast usługa polega na drukowaniu książek, czas na wystawienie faktury to do 90 dni od dnia wykonania czynności.

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Jeśli ostatecznie nie doszło do transakcji, a faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, istnieje możliwość jej anulowania. Należy wówczas przekreślić jej treść w przypadku obu egzemplarzy i dodać adnotację o jej anulowaniu wraz z datą i podpisem. W innym przypadku, jeśli zajdą zmiany w fakturze, możliwa jest jedynie jej korekta.

Faktura elektroniczna

Faktura papierowa nie jest jedyną dopuszczalną forma rozliczania, dokumentem z nią zrównanym jest faktura elektroniczna. By ją wystawić, konieczna jest akceptacja kontrahentów, jednak nie musi być ona przechowywana w dokumentacji firmy. Za akceptację takiej formy fakturowania uznaje się opłacenie przez kontrahenta pierwszej wystawionej faktury elektronicznej.

Kiedy można wystawić duplikat faktury VAT?

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia oryginału faktury, istnieje możliwość wystawienia jej duplikatu na podstawie egzemplarza dostarczonego nabywcy lub dzięki programowi do wystawiania faktur. Taka forma faktury musi zawierać oznaczenie wyrazem „duplikat” oraz datę jego wystawienia.

Podobne artykuły

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Handel

Warzywa tak drogie chyba jeszcze nie były. Przez zimną wiosnę płacimy krocie

Czytaj więcej >
Zinu

Handel

Ofensywa Zinu. Otwarto drugi bezobsługowy sklep firmy, ma mieć koncesję na alkohol

Czytaj więcej >
Jakub Kaminski/East News

Handel

HalfPrice robi absolutną furorę. Sieć ledwo się otworzyła, już podbija zagranicę

Czytaj więcej >
Biedronka zaszczepi pracowników

Handel

Biedronka zabiera się za szczepienie swoich pracowników. Inne wielkie sieci też mają dołączyć

Czytaj więcej >
fot. pixabay/pascalkoenig

Handel

HalfPrice ma być wielkim sukcesem. CCC rzuca wyzwanie TK Maxx

Czytaj więcej >
Marek Bazak/EAST NEWS

Handel

Regionalne pieczywo w Lidlu. Sieć nawiązała współpracę z miejscowymi dostawcami

Czytaj więcej >