BiznesINFO.pl
Jakie są progi podatkowe?

pixabay.com

Jakie są progi podatkowe?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Coroczne wyliczanie podatku niejednemu spędza sen z powiek. Część osób woli nie porywać się z motyką na słońce i swoje rozliczenia pozostawia specjalistom. Niektórzy jednak, nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat, samodzielnie wypełniają PIT, stosując

Czym są progi podatkowe?

Płacenie podatku to zazwyczaj mało przyjemna czynność, gdy swoimi środkami musimy podzielić się z państwem. Progi podatkowe, to stawki podatku, które należy opłacić w zależności od wysokości dochodów w minionym roku. Wysokość progów podatkowych w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych regulowana jest przez art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Ile wynoszą stawki podatku?

Przy rozliczaniu podatku stosuje się dwie stawki, jest to 17% i 32%. Limity kwotowe, które obligują nas do wyliczenia podatku w pierwszym lub drugim progu są niezmienne od kilku lat. Zależności miedzy progami podatkowymi a należnym podatkiem kształtują się następująco:

  • pierwszy próg podatkowy – do 85 528 zł; należny podatek do tej kwoty to 17%;

  • drugi próg podatkowy – powyżej 85 528 zł; należny podatek od tej kwoty to 32%.

Istotna jest informacja, że istnieje możliwość pomniejszenia podatku poprzez korzystanie z różnych ulg, a także kwoty wolnej od podatku. Do przykładowych ulg należą: ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna, ulga na technologie czy nawet ulga dla krwiodawców.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie odpowiednia kwota podatku odprowadzana jest co miesiąc przez pracodawcę do urzędu skarbowego, który na koniec roku weryfikuje, czy podatek został uregulowany w odpowiedniej kwocie.

Rozliczanie podatku z małżonkiem

Wspólne opodatkowanie małżonków jest o tyle korzystne, że pozwala na zapłacenie niższego podatku, niż miałoby to miejsce, gdyby małżonkowie rozliczali się osobno. Wyliczanie podatku zaczyna się poprzez sumowanie dochodów małżonków, a następnie podzielenie ich przez 2. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w momencie gdy, jedna osoba przekracza pierwszy próg podatkowy, a druga nie. Podzielenie dochodów po równo pozwoli na uniknięcie płacenia podatku według stawki z drugiego progu podatkowego. Jest jednak kilka sytuacji, w których wspólne rozliczanie nie przyniesie dodatkowych korzyści, np. gdy małżonkowie pozostają opodatkowani według takiej samej stawki lub gdy dochody jednego małżonka przekroczą 1 000 000 zł, wówczas niewielkie dochody drugiej osoby nic nie zmienią.

Ile wynosi stawka liniowa?

Powyższe stawki podatkowe używane są do rozliczania osób nieprowadzących działalności. W przypadku osób uzyskujących duże dochody warto rozważyć uruchomienie działalności gospodarczej i skorzystanie ze stawki liniowej. Podatek liniowy jest stały, niezależnie od dochodu wynosi on 19%.

Czym jest trzeci próg podatkowy?

To jednak nie koniec, w polskim prawie istnieje również podatek solidarnościowy czyli trzeci próg podatkowy dla osób najbogatszych. Czym dokładnie jest? Obowiązuje on osoby, których łączne dochody zsumowane z PIT-37, 36, 28, 38, 39 wynoszą ponad 1 000 000 zł. Osoby te zobowiązane są do opłacenia podatku w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł. Nie oznacza to jednak, że są zwolnione z podatku liczonego tradycyjnie, również muszą go opłacać. Jakie źródła przychodów sumują się w przypadku wyliczania podatku solidarnościowego? Są to na przykład dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z zagranicznej spółki kontrolowanej, z działalności gospodarczej, z prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych, z praw majątkowych, z najmu czy z działalności wykonywanej osobiście.

Odliczeniu od dochodu w przypadku III progu podatkowego podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, a także składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących na terenie kraju UE lub EOG. Odliczenie możliwe jest również, jeśli podatek opłacany jest przed podmiot, który w Polsce płaci podatek 19% za zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Wówczas można odliczyć dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej, jak i dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >