Jakie kary grożą za zakłócanie ciszy nocnej?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Jakie kary grożą za zakłócanie ciszy nocnej?

Za zakłócanie ciszy nocnej można ściągnąć na siebie problemy. Jednak pamiętaj, że policja nie będzie w każdym przypadku nakładać mandaty. Jakie kary grożą za zakłócanie ciszy nocnej i ja radzić sobie z trudnymi sąsiadami?

Zakłócanie ciszy nocnej – co na to Kodeks wykroczeń?

Problem zakłócania ciszy nocnej może dotyczyć każdego z nas. Nieważne, czy odpoczywamy lub śpimy po ciężkim dniu pracy, czy też zamierzamy oglądać telewizję, czytać książkę lub grać w grę komputerową – prawo do odpoczynku przysługuje każdemu. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 i każdy musi się do niej stosować. Każdy, kto będzie zakłócał ciszę nocną, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Art. 51 Kodeksu wykroczeń wyjaśnia nam, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Z tego zapisu wynika, że karalne jest nie tylko zakłócanie ciszy nocnej, ale też spokoju i ogólnego porządku w ciągu dnia. Do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte osoby, które celowo hałasują i zakłócają ciszę nocną, a także osoby, które podżegają do takich działań.

Jakie czynności mogą powodować zakłócanie ciszy nocnej?

„Krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk” to za mało, aby jednoznacznie określić, która czynność może powodować zakłócanie ciszy nocnej lub zostać uznana za taką. Jeśli po godzinie 22:00 słyszymy hałas, należy najpierw określić, skąd dobiega i co go powoduje. W przypadku jednorazowego zakłócania ciszy nocnej, zamiast wzywać policję bądź straż miejską, warto poinformować sąsiada o jego głośnym zachowaniu. Być może nie zdaje sobie sprawy z tego, że wykonywane przez niego czynności są na tyle hałaśliwe, że zakłóca czyiś spokój. Krótka rozmowa może rozwiązać problem.

W podobny sposób należy postąpić, gdy jest po godzinie 22:00, a sąsiad kontynuuje remont mieszkania. Z jednej strony mamy prawo domagać się ciszy nocnej, a z drugiej strony sąsiad powinien wcześniej powiadomić o trwającym remoncie, aby nie zakłócać spokoju w ciągu dnia. Jednak nie można prowadzić remontu po godzinie 22:00, dlatego jeśli mimo upomnienia sąsiad nadal hałasuje, to powinniśmy to zgłosić policji lub straży miejskiej.

Jeśli mamy do czynienia z regularnym zakłócaniem ciszy nocnej, zdecydowanie powinniśmy zgłosić ten problem. Sąsiad, który przykładowo organizuje nocne imprezy, może otrzymać mandat, a jeśli to nie poskutkuje – sprawa może zostać skierowana do sądu. Należy pamiętać, że każdy przypadek zakłócania ciszy nocnej jest traktowany indywidualnie. Przy pojedynczych występkach skończy się raczej na upomnieniu, ale w przypadku uporczywego zakłócania ciszy nocnej warto nagrywać zdarzenia, aby uniknąć oskarżenia o bezpodstawne wzywanie policji lub straży miejskiej.

Zakłócanie ciszy nocnej – co jeszcze warto wiedzieć?

Walka z uciążliwymi sąsiadami przypomina czasem walkę z wiatrakami. Mandaty oraz sprawy kierowane do sądu nie zawsze pozwalają skutecznie rozwiązać problem zakłócania ciszy nocnej. Co zrobić, gdy sąsiad mimo wszelkich upomnień i mandatów nadal zachowuje się głośno?

W ostateczności możemy powiadomić o problemie wspólnotę mieszkaniową. Z art. 16 ustawy o własności lokali wynika, że jeśli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Jeśli uporczywy sąsiad przebywa w mieszkaniu wynajmowanym, możemy skontaktować się z właścicielem mieszkania i powiadomić go o przypadkach zakłócania ciszy nocnej. Zgodnie z art. 667 Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca użytkuje lokal w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje takowych działań, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News