Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Jak zostać urzędnikiem stanu cywilnego? Wyjaśniamy krok po kroku
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Jak zostać urzędnikiem stanu cywilnego? Wyjaśniamy krok po kroku

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Jak zostać urzędnikiem stanu cywilnego?

Jak zostać urzędnikiem stanu cywilnego? Wielu osobom marzy się stabilna praca w urzędzie. Starając się o pracę w urzędzie, również urzędzie stanu cywilnego należy spełnić pewne kryteria. Kandydat na urzędnika musi być obywatelem polskim, mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną prawa publiczne. Poza tym powinien wyróżniać się nieskazitelnym charakterem, mieć odpowiednie wykształcenie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i odbyć aplikację administracyjną. Wymagań nie jest wiele. Sprawa komplikuje się przy staraniu się o stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego - wymagania

Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędów gminy, a obszar gminy stanowi z mocy prawa również okręg urzędu stanu cywilnego. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jak wskazują przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Więc aby móc zostać kierownikiem USC należy pełnić jedną z tych funkcji. Przepisy wymienionej ustawy nakazują w gminach powyżej 50 000 mieszkańców, aby wójt, burmistrz czy prezydent miasta zatrudnił inną osobę na tym stanowisku. Co więcej w gminach poniżej 50 000 mieszkańców ma on prawo ją zatrudnić, decyzja zależy od niego.

Jak pisze Infor, aby móc kandydować na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego (w tym również jego zastępcy) należy spełniać takie kryteria jak:

  1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

  2. brak prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo umyślne;

  3. nieskalana opinia;

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

  5. tytuł magistra uzyskany na studiach prawniczych lub administracyjnych albo ukończone podyplomowe studia administracyjne;

  6. co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, w służbie cywilnej, urzędach państwowych lub służbie zagranicznej (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

Czym zajmuje się kierownik USC? Przede wszystkim sporządza akty stanu cywilnego i prowadzi księgi stanu cywilnego, a także rejestruje wszystkie zdarzenia mające wpływ na zmianę stanu cywilnego osób. Oczywiście udziela również ślubów cywilnych.

Tagi: polityka