BiznesINFO.pl
hard-hat-4274430 1920

https://pixabay.com/photos/hard-hat-safety-hat-construction-4274430/

Jak założyć firmę budowlaną - krok po kroku

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

Jeżeli znajdujemy w tym możliwość zysku, jest to zgodne z naszym spektrum zainteresowań lub jest to praca, w której widzimy dla siebie przyszłość - możemy założyć firmę budowlaną. Od czego zacząć i jak przejść przez proces założenia tej konkretnej działalności?

Charakterystyka firmy budowlanej

 Firmą budowlaną można nazwać działalność zajmującą się ogólnymi robotami budowlanymi, do których zaliczamy czynności związane z odbudową, budową, przebudową, remontem, montażem czy rozbiórką obiektów budowlanych, a także specjalistycznymi robotami
w pracach inżynierii lądowej i budownictwie. Nie istnieją wymogi określające, jaka osoba może otworzyć firmę budowlaną - może to być każdy, niezależnie od poziomu wiedzy
w danej dziedzinie. Niektóre prace w zakresie działań firmy muszą być wykonywane na podstawie określonych uprawnień czy pozwoleń, jednak możemy w takich przypadkach zatrudnić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wiemy już, że nie ma konieczności posiadania licencji, zezwoleń czy koncesji przy zakładaniu firmy. Co więc trzeba zrobić, by ją otworzyć?

Krok 1. Wybranie formy prawnej własnej firmy

Zakładając firmę, musimy wiedzieć, że w dużej mierze koszty, które są związane z rozpoczęciem działalności, jej opodatkowanie, składki czy sam sposób prowadzenia firmy, zależne są od rodzaju formy prawnej działalności gospodarczej. Firmę możemy założyć między innymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z opcji cechuje się innymi zasadami finansowymi i podatkowymi.

Krok 2. Określenie najlepszej formy opodatkowania

Konieczne jest wybranie formy, w jakiej będziemy co roku odprowadzali podatek dochodowy. Żeby wybrać najlepszy sposób, najlepiej jest oszacować planowany przychód oraz wysokość ponoszonych kosztów. Możemy określić wybraną przez nas metodę
w momencie samej rejestracji firmy, jednak warto przed wybraniem na formularzu odpowiedniego pola, zaznajomić się z zasadami opodatkowania i przemyśleć naszą strategię w tej kwestii. Podatek możemy rozliczać poprzez:

 • Ryczałt od przychodów - uproszczona forma opodatkowania, często wybierana przez firmy budowlano-remontowe. Podatek rozliczany jest od uzyskanego przychodu (koszty jego uzyskania nie są brane pod uwagę), a stawka podatku ryczałtowego od robót budowlanych wynosi 5,5%,

 • Podatek liniowy - dochód, niezależnie od wysokości, jest opodatkowany jedną, stałą stawką 19%, ogranicza jednak korzystanie z wszelkich ulg podatkowych,

 • Skalę podatkową - rozliczanie się w tej formie obowiązuje każdego, kto nie zgłosi woli wdrożenia innej zasady podatkowej. Wysokość podatku zależna jest od progu uzyskanych przychodów; I próg - 17% przy dochodach nieprzekraczających 85 528 zł rocznie oraz II próg - 32% przy dochodach powyżej kwoty 85 528 zł rocznie,

 • Kartę podatkową - opłacanie stałej kwoty podatku niezależnej od wysokości uzyskanych przychodów, a kwota podatku określana jest corocznie przez Ministra Finansów.


Jeśli chodzi o podatek VAT - przedsiębiorca może podjąć decyzję, że działalność remontowo-budowlana będzie zwolniona z podatku VAT, o ile roczny obrót nie przekroczy 200 000 zł. Przy przekroczeniu limitu, przedsiębiorca musi zarejestrować się jak czynny podatnik do VAT.  Dokładne warunki zwolnienia opisane są w Artykule 43. Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535.


Krok 3. Przygotowanie kodów PKD

Istnieje wiele usług, które mogą być świadczone przez firmę budowlaną, a wszystkie z nich opisane są w kodach PKD. Przy zakładaniu działalności należy przy ich pomocy dokładnie określić rodzaj wykonywanych usług. Warto zaznajomić się z nimi jeszcze przed rejestracją, dzięki czemu przy wypełnianiu odpowiedniego formularza będziemy mogli sprawnie przejść przez cały proces. Kody PKD dotyczące działalności budowlanej znajdują się w dziale 41-43.

Krok 4. Księgowość oraz efektywne zarządzanie firmą budowlaną

Księgowość jest niezwykle ważnym aspektem w każdej firmie, niezależnie od przychodów działalności. Firmy, których roczny przychód nie przekracza 2 milionów euro netto, mogą prowadzić uproszczoną księgowość, opierającą się na założeniu księgi przychodów i rozchodów. Jednak spółki akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością muszą prowadzić rzeczoną księgę rachunkową bez względu na to, jaki osiągnęły pułap rocznych przychodów. Założenie wyżej wymienionych spółek wymaga prowadzenia pełnej księgowości, którą możesz zajmować się samodzielnie, zatrudnić odpowiedniego pracownika na stanowisko księgowego lub zlecić to do zewnętrznego biura rachunkowego. Księgowy może zajmować się także deklaracjami podatkowymi oraz wszelkimi czynnościami związanymi z ZUS-em, jednak jeżeli sam właściciel firmy nie pełni tej roli, dla osoby z zewnątrz musi udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa, które musi zostać złożone w urzędzie skarbowym i oddziale ZUS.

W dobrym  i sprawnym zarządzaniu dokumentacją mogą pomóc odpowiednie programy, takie jak program do wystawiania faktur, czy system CRM, czyli system informatyczny wspomagający zarządzanie kontaktami z klientem.

Krok 5. Zarejestrowanie działalności gospodarczej

 • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Złożenie wniosku CEIDG-1 w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, to podstawa do zarejestrowania swojej działaności. Wniosek można składać osobiście, drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub przez profil zaufany ePUAP, a także listem poleconym z poświadczonym notarialnie podpisem. Rejestracja działalności w CEIDG jest bezpłatna.

 • KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w KRS, w przypadku gdy nasza firma działa jako spółka prawa handlowego:

 1. spółka osobowa - jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,

 2. spółka kapitałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna.

Rejestracja odbywa się poprzez złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, gdzie ten drugi znajduje się na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości. Do wniosku konieczne jest dołączenie odpowiedniej dokumentacji, która dotyczy danych wspólników, oddziałów spółki, przedmiotu działalności oraz dowodu uiszczenia opłat. Przy rejestracji internetowej opłata wynosi 250 zł, a przy tradycyjnej 500 zł. Dodatkowo należy opłacić ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co kosztuje 100 zł.

 • Działalność nierejestrowana 

Jeśli jako osoba fizyczna prowadzimy drobną działalność zarobkową, która swoimi przychodami w ciągu 60 miesięcy, w żadnym z nich nie przekroczyła 50% minimalnej stawki wynagrodzenia, nie musimy dokonywać rejestracji ani w CEIDG, ani KRS.  W 2021 roku stawka minimalna wynosi 2 017,67 zł na rękę, więc prowadząc drobną, nierejestrową działalność, nie możemy przekroczyć miesięcznego dochodu 1008 zł. Przy tym rodzaju firmy nadal jest się zobowiązanym do odprowadzenia podatków, ale odbywa się to w corocznym rozliczeniu PIT-36.

Krok 6. Firmowe konto bankowe 

Założenie konta firmowego jest wymogiem w sytuacji, gdy nasza firma świadczy usługi na rzecz innych firm lub w przypadku występowania jednorazowych transakcji przekraczających 15 tys. zł. Warunki prowadzenia konta zależne są od banku, który wybierzemy. Do założenia konta firmowego zazwyczaj wymaga się przedstawienia:

 • dowodu osobistego,

 • zaświadczenia o rejestracji w CEIDG,

 • pieczątki firmowej,

 • zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON,

 • aktu zawiązania spółki i odpisu z KRS -przy posiadaniu spółki prawa handlowego.

Informację o założeniu konta już po rejestracji działalności, należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego i ZUS-u za pomocą odpowiednio wniosku o zmianę wpisu w CEIDG, zgłoszenia aktualizacji NIP-8 (jeśli jesteś zarejestrowany w KRS) lub przez formularz NIP-2 (jeśli posiadasz spółkę cywilną). Jeśli konto zostało założone przed rejestracją działalności, należy podać numer rachunku w odpowiednim wniosku przy samej rejestracji.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >