BiznesINFO.pl
Jak wypowiedzieć umowę najmu?

pixabay.com

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Wiele osób przed zakupem własnego mieszkania zawiera umowę najmu. Co, jeżeli mieszkanie nie spełnia warunków umowy lub zmieniła się nasza sytuacja życiowa? Problem może pojawić się też z drugiej strony, wynajmujący może trafić na lokatorów, którzy dewastu

Czym jest umowa najmu?

Umowa najmu, regulowana przez Kodeks cywilny, to zobowiązanie wynajmującego do oddania w użytkowanie najmującemu przedmiotu najmu, np. mieszkania, za ustaloną opłatą. Obowiązkiem właściciela jest oddanie do użytkowania przedmiotu umowy w stanie, który umożliwia najmującemu korzystanie z przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto właściciel zobowiązany jest do utrzymywania takiego mieszkania w dobrym stanie przez cały okres trwania najmu na swój koszt. Najemca natomiast zobowiązany jest do terminowego regulowania ustalonych opłat i dbałość o przedmiot najmu.

W jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu na czas oznaczony?

Naturalnym procesem zakończenia umowy najmu jest jej wygaśnięcie, gdy została zawarta na czas określony. Możliwe jest też jej wcześniejsze zakończenie w przypadku wystąpienia konkretnych sytuacji uwzględnionych w umowie najmu.

W jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu na czas nieoznaczony?

Jeśli czas trwania najmu nie jest określony, najemca i wynajmujący mogą wypowiedzieć umowę w czasie zawartym w jej treści. Jeśli jednak termin wypowiedzenia nie jest ustalony, wówczas obowiązują przepisy prawa cywilnego, które dokładnie regulują tę kwestię. Według ustawy, jeśli czynsz płatny jest rzadziej niż raz na miesiąc, wówczas najem można wypowiedzieć umowę najpóźniej trzy miesiące do przodu na koniec kwartału kalendarzowego. Jeśli czynsz płatny jest miesięcznie, co jest najpowszechniejszą formą płatności, najem można wypowiedzieć miesiąc do przodu na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeśli chodzi o przypadki najmu, gdy czynsz płatny jest częściej niż raz w miesiącu, wówczas najem wypowiedzieć można trzy dni do przodu, jeśli natomiast najem jest dzienny, jeden dzień do przodu.

Porozumienie stron w umowie najmu

Zarówno umowa najmu na czas nieoznaczony, jak i na czas oznaczony może zostać wypowiedziana za porozumieniem stron. Ważne, by treść takiego postanowienia przygotować na piśmie, zaopatrując w podpisy obu stron. Porozumienie powinno zawierać datę przekazania mieszkania właścicielowi.

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Przez różne sytuacje losowe lub niewypełnianie postanowień umowy może pojawić się moment, w  którym koniecznie jest wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Może to zrobić zarówno najemca, jak i wynajmujący, lecz w różnych, określonych ustawowo przypadkach. Sytuacje, które prawnie umożliwiają wynajmującemu takie kroki, to:

  • użytkowanie przez najemcę przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową, a upomnienie nie prowadzi do zmiany takiego działania albo gdy najemca zaniedbuje mienie tak, że zostaje narażone na utratę lub uszkodzenie;

  • najemca rażąco lub uporczywie wykracza przeciw obowiązującemu porządkowi domowemu lub przez swoje zachowanie doprowadza do sytuacji, w której korzystanie z innych lokali w tym budynku staje się uciążliwe;

  • najemca nie płaci czynszu przez co najmniej dwa pełne okresy płatności, mimo dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległości;

  • najemca wynajął lub udostępnił za darmo lokal bez zgody pisemnej osoby wynajmującej;

  • jeśli konieczna jest rozbiórka budynku lub jego remont, który będzie trwał dłużej niż rok.

Najemca natomiast może złożyć wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, gdy wady wynajmowanego lokalu zagrażają zdrowiu najemcy albo domowników lub osób przez niego zatrudnionych, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy wiedział o wadach.

Wypowiedzenie umowy najmu, gdy wynajmujący chce zamieszkać w lokalu

Istnieją również przepisy regulujące sytuację, w której wynajmujący lub osoba mu bliska wskazana w treści wypowiedzenia chce zamieszkać w wynajmowanym lokalu. Wówczas, jeśli najemca ma możliwość zamieszkania w innym lokalu o zbliżonym standardzie lub taką możliwość zapewnia mu wynajmujący, okres wypowiedzenia to 6 miesięcy. Gdy jednak najemca nie posiada praw do innego lokalu, a wynajmujący nie zapewnia mu nowego lokalu, okres wypowiedzenia to 3 lata. Co istotne, jeśli jednak najemca w dniu otrzymania wypowiedzenia ma ponad 75 lat i nie posiada innego lokalu, wypowiedzenie następuje dopiero z chwilą jego śmierci.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu?

Prawidłowe wypowiedzenie umowy najmu powinno zostać stworzone w wersji pisemnej i opatrzone podpisami obu stron. Ponadto powinno zawierać takie elementy, jak: data i miejsce wypowiedzenia, dane najemcy oraz wynajmującego, podstawę do wypowiedzenia zgodną z ustaleniami zawartymi w umowie bądź z przepisami Kodeksu cywilnego oraz uzasadnienie wypowiedzenia, określenie przedmiotu najmu wraz z adresem oraz datę, zgodnie z którą umowa przestaje obowiązywać.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >