BiznesINFO.pl > Finanse > Stan polskiej gospodarki. GUS podał najnowsze dane
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 31.08.2022 18:28

Stan polskiej gospodarki. GUS podał najnowsze dane

PKB wg najnowszych danych GUS
public domain

Produkt krajowy brutto wzrósł o 5,5% rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. W tym samym okresie, ale w 2021 roku wzrost wyniósł 11,3%.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2 kwartale 2022 roku

W 2 kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,5% w porównaniu z 2 kwartałem roku poprzedniego – podał GUS

Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 7,2% (w 1 kw. 2022 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 13,2%).

Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 16,7% (wobec wzrostu w 1 kwartale 2022 r. o 57,3%) oraz wzrost spożycia ogółem o 4,9% (wobec wzrostu w 1 kwartale 2022 r. o 5,1%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 6,4% (wobec wzrostu w 1 kw. 2022 r. o 6,6%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,1% (wobec wzrostu w 1 kwartale 2022 r. o 4,3%) – podał GUS

Popyt krajowy w 2 kwartale 2022 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszył się realnie o 3,8%.

Spożycie ogółem w 2 kwartale 2022 r. zwiększyło się realnie o 2,7%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło realnie o 2,1%, a spożycie publiczne wzrosło o 0,7%.

Akumulacja w 2 kwartale 2022 r. zmniejszyła się realnie o 27,7%, w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się realnie o 6,8%.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2 kwartale 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., była wyższa o 5,3% w tym:

w przemyśle o 8,8%,

w budownictwie o 5,3%,

w handlu i naprawach o 5,8%,

w transporcie i gospodarce magazynowej o 13,6%,

w działalności finansowej i ubezpieczeniowej o 9,9%

w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach

społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej łącznie o 2,5%.

Źródło - GUS

Tagi: PKB Polska