Jak sporządzić protokół przekazania?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jak sporządzić protokół przekazania?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przekazać na cele prywatne pewne składniki majątku firmowego, które nie są już wykorzystywane w firmie. Wymaga to sporządzenia protokołu przekazania i odpowiedniego rozliczenia.

Co powinien zawierać protokół przekazania?

Protokół przekazania powinien zawierać:

  • datę jego sporządzenia,
  • dane firmy,
  • datę przekazania środka trwałego,
  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę, numer w ewidencji środków trwałych oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację),
  • podpis właściciela firmy.

W protokole można również zamieścić informację o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli składnik majątku takiemu opodatkowaniu podlega.

Protokół należy przechowywać z pozostałą dokumentacją księgową przedsiębiorstwa.

Dodatkowo należy sporządzić również dokument LT, dotyczący likwidacji środka trwałego. Przekazany środek trwały należy wykreślić z ewidencji oraz dodać adnotację na temat powodu wycofania.

Protokół przekazania a podatek

Sama czynność przekazania firmowego środka trwałego na cele prywatne jest podatkowo obojętna – nie powoduje powstania przychodu, więc nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak środek trwały przekazany na potrzeby własne zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od wycofania go z ewidencji środków trwałych, wówczas konieczne jest zapłacenie podatku od przychodu.

Natomiast przekazanie składnika majątku firmowego na cele prywatne niesie za sobą konsekwencje w postaci podatku VAT, który należy uregulować, jeśli przy nabyciu środka trwałego przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Nie ma znaczenia, czy podatnik podczas zakupu skorzystał z tej możliwości, czy też nie. W takim przypadku należy dołączyć do dokumentacji firmowej dokument będący podstawą do wykazania podatku VAT w rejestrze sprzedaży.

Operacja taka niesie za sobą również konsekwencje zaprzestania amortyzacji środka trwałego, a jego niezamortyzowana część nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News