Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?
Autor Przemysław Terlecki - 23 Lipca 2019

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc? Sposoby

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc? Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca musi wypłacić pieniądze za niepełny wymiar pracy. Jak jednak obliczać wypłatę w takich momentach i na co zwracać uwagę?

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc? Nierzadko zdarza się, że pracownicy nie przepracowują całego okresu rozliczeniowego, co później generować może kłopoty. Szczególnie dla pracodawcy, który nie wie, w jaki sposób obliczyć pracownikowi należną mu wypłatę. Jest na to jednak kilka sposobów.

Najpierw musimy podkreślić, że wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca zależne jest od tego, jaka była przyczyna nieobecności pracownika w miejscu pracy. Prawo przewiwduje tutaj dwa przypadki - nieobecność spowodowaną chorobą i nieobecność wywołaną innymi przyczynami niż choroba. W tym pierwszym wypadku zwykle pracownik w okresie nieobecności otrzymuje od pracodawcy zasiłek chorobowy, opiekuńczy, rodzicielski lub świadczenie rehabilitacyjne. Ma to wpływ na obliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany w danym miesiącu.

Biedronka zapamięta go na długo. Klient wydał 24 tys. złotychBiedronka zapamięta go na długo. Klient wydał 24 tys. złotychCzytaj dalej

Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?

W wypadku choroby i otrzymywania zasiłku musimy wykonać trzy kroki, by obliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowany w miesiącu czas. Po pierwsze - pełne wynagrodzenie dzielimy przez 30, nie bacząc na liczbę dni w miesiącu. Po drugie - kwotę otrzymaną w wyniku dzielenia mnożymy przez liczbę dni choroby wykazaną na zwolnieniu lekarskim. Po trzecie - tak uzyskaną liczbę odejmujemy od wynagrodzenia za cały miesiąc i otrzymujemy kwotę, która przysługuje pracownikowi.

Jeśli jednak powody nieobecności były inne niż choroba lub pracownik zakończył pracę w danym miejscu przed koncem okresu rozliczeniowego, należną mu pensję wyliczamy w inny sposób, choć również i tutaj miejsce mają trzy kroki, które należy pokonać. Po pierwsze - stawkę za miesiąc pracy dzielimy przez liczbę godzin odpowiadających danemu okresowi rozliczeniowemu w miesiącu. Po drugie - otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych. Po trzecie - kwotę otrzymaną w ten sposób odejmujemy od wynagrodzenia, które przysługuje za cały miesiąc.

Ich majątki idą w miliardy. Najbogatsze polskie rodzinyIch majątki idą w miliardy. Najbogatsze polskie rodzinyCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

  1. 10 000 zł za to, że nie przejdziesz na emeryturę?
  2. Lidl będzie teraz budował mieszkania
  3. 4000 zł dodatku do emerytury za szczególne osiągnięcie
  4. Kraje egzotyczne walczą z “begpackersami”

Następny artykuł Kliknij ten przycisk Google News Trafisz na stronę Wiadomości Google, gdzie w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk "Obserwuj". Kliknij go.