Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Inwestowanie w Polsce w punkcie zwrotnym
Irmina Jach
Irmina Jach 11.06.2024 11:50

Inwestowanie w Polsce w punkcie zwrotnym

mapa Polski
Fot. materiały prasowe

2024 rok może być wyjątkowo korzystny dla polskiego rynku nieruchomości inwestycyjnych. Kilkumiesięczny spadek inflacji oraz brak podwyżek stóp procentowych wpłynęły pozytywnie na koszt finansowania nowych transakcji.

Rynek nieruchomości spodziewa się odbicia

Analitycy z BNP Paribas Real Estate Poland przygotowali raport "Investing in Poland 2024", z którego wynika, że rynek nieruchomości spodziewa się odbicia. 2023 rok był trudny, gdyż inwestorzy wstrzymywali się z decyzjami inwestycyjnymi, mając na uwadze niestabilną sytuację geopolityczną i wysokie koszty finansowania.

Początek 2024 roku w Polsce był pod względem gospodarczym korzystniejszy, niż oczekiwano. Analitycy prognozują wzrost PKB do 4 proc. jeszcze w 2024 roku i PKB na poziomie 3,5 proc. w 2025 roku. Prognozuje się także, że stopy procentowe w strefie euro będą sukcesywnie obniżane w drugiej połowie bieżącego roku.

Punktem wyjścia jest zrozumienie, że era bardzo niskich stóp procentowych dobiegła końca i pomimo oczekiwanych zmian trendów, inwestorzy będą musieli dostosować się do obecnego środowiska. Będzie to stanowić wyzwanie dla większości rynków europejskich. W Polsce, gdzie rynek najmu pozostaje stabilny oraz relatywnie miało miejsce mniej przeszacowań w porównaniu z innymi krajami europejskimi, większość inwestorów i system bankowy raczej nie doświadczą trudności z refinansowaniem kredytów w nieruchomości komercyjne. Kraje, które napotykają największe wyzwania w tym zakresie, to Niemcy, kraje nordyckie i Francja. W tym obszarze Polska wydaje się żeglować na stosunkowo spokojnych wodach – przekazał Erik Drukker, CEO BNP Paribas Real Estate Poland.

Czy warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu?

Jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce?

Rynek nieruchomości komercyjnych w naszym kraju wciąż ewoluuje. Na jego aktualny kształt wpływają cykle gospodarcze, wzrost popularności pracy hybrydowej, ewolucja wymagań ESG, a także postęp technologiczny.

Rosnące koszty energii i pracy, a także ogólna presja inflacyjna w znacznym stopniu wpłynęły na koszty operacyjne wielu obiektów, tym samym podnosząc marże właścicieli i najemców. Może to stanowić bodziec do szerszego stosowania nowych technologii w celu optymalizacji składników opłat eksploatacyjnych, w tym zużycia energii – czytamy.

Porównując do końcówki 2022 roku i początku 2023 roku, sytuacja ulega poprawie. Różnica pomiędzy oczekiwaniami kupujących i sprzedających pozostaje jednak znacząca. Aktywność inwestycyjną zdominowały inwestycje obejmujące starsze budynki, a inwestycje biurowe wyniosły 21 proc. całkowitego wolumenu transakcji w porównaniu ze średnią z lat 2020-2022, która wyniosła blisko 35 proc.

Polska od kilku lat jest liderem wzrostu gospodarczego, co jest mocnym atutem w oczach zagranicznych przedsiębiorców. Jak wskazują eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, kraj nad Wisłą charakteryzuje się stabilną sytuacją polityczną i gospodarczą oraz przewidywalnym otoczeniem regulacyjnym. Co bardzo istotne, Polska ma jeden z największych rynków pracy w Europie, a także wysokiej jakości wykwalifikowanych pracowników, szczególnie w sektorach takich jak produkcja i usługi. Poczynione znaczne inwestycje w infrastrukturę sprzyjają także inwestycjom w Polsce – dodają analitycy BNP Paribas Real Estate Poland.

Jak wyglądają poszczególne sektory nieruchomości komercyjnych w Polsce?

W 2024 roku utrzyma się niski poziom podaży nieruchomości z sektora biurowego w Warszawie. Mimo rosnącej aktywności deweloperskiej podaż wciąż nie nadąża za popytem, co wynika z ograniczonej podaży w 2023 roku, dużej aktywności najemców w 2022 roku oraz dojrzałości rynku.

Spośród wszystkich klas aktywów, biura regionalne, które były jedną z najsilniejszych sił napędowych rynku, okazały się najmniej odporne na gwałtownie spadające stopy kapitalizacji. W 2023 roku tylko 18 budynków biurowych na rynku biurowym w regionach zmieniło właściciela, a łączny wolumen inwestycji wyniósł prawie 430 mln euro, co oznacza ponad pięciokrotny spadek rok do roku. Około 367000 mkw. nowej powierzchni biurowej ma zostać ukończone w latach 2024-2026, w porównaniu do zaledwie 238 000 mkw. w Warszawie. Całkowity popyt brutto w 2023 roku wyniósł ponad 750 000 mkw., co oznacza wzrost o prawie 19 proc. w porównaniu z 2022 rokiem Aktywność najemców w 2024 roku będzie zależeć od ogólnej sytuacji makroekonomicznej i planów ekspansji firm. Ponadto oczekuje się, że wiele firm skupi się na zapewnieniu zgodności z ESG – czytamy.

Rynek handlowy odnotował w 2023 roku wzmożoną aktywność. Mimo wysokiego nasycenia zasoby handlowe wzrosły o prawie 440 000 mkw. w ramach nowych projektów i przebudów. Wolumen inwestycji handlowych w 2023 roku przekroczył 430 mln euro. Prognozy na 2024 rok również pozostają pozytywne. Nowa podaż może przekroczyć ubiegłoroczny wolumen.

W 2023 roku aktywność transakcyjna była zdominowana przez nieruchomości przemysłowe i logistyczne, a wolumen inwestycyjny w sektorze przemysłowo-logistycznym wyniósł prawie 966 mln euro, co stanowiło około 46 proc. wszystkich transakcji w nieruchomości komercyjne. Rynek najmu powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce doświadczył spowolnienia w 2023 roku, ale są oznaki, że w 2024 rok powróci na ścieżkę wzrostową. Na koniec grudnia 2023 r. popyt brutto na powierzchnie magazynowe wyniósł 5,6 mln mkw., co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku. Spadek aktywności najemców przypisuje się efektowi wysokiej bazy, ponieważ lata 2021-2022 były szczytowymi latami popytu na powierzchnie przemysłowe i logistyczne. Z kolei w samym ostatnim kwartale 2023 roku zawarto transakcje na 1,9 mln mkw. powierzchni. Jeśli chodzi o nowe obiekty, w czwartym kwartale 2023 roku oddano do użytku prawie 0,58 mln mkw. powierzchni magazynowej, co zwiększyło całkowitą podaż w ubiegłym roku do ponad 3,7 mln mkw. – podsumowują analitycy BNP Paribas Real Estate Poland.