Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto w 2021 roku?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 24 Stycznia 2021

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto w 2021 roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku jest mniejszy, niż planowano. Pensja minimalna wynosi 2 800 zł brutto. Jakie zatem jest wynagrodzenie netto? W artykule wyjaśnimy nie tylko, czym różni się pensja brutto od pensji netto, ale też w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie netto i ile wynosi najniższe wynagrodzenie netto w 2021 roku.

Wynagrodzenie netto a brutto – różnice

Wynagrodzeniem netto nazywamy kwotę, jaką pracownik otrzymuje „na rękę”. Warto zauważyć, że w ogłoszeniach o pracę zawsze jesteśmy informowani o wynagrodzeniu brutto. Czym tak naprawdę jest pensja brutto? To nic innego, jak pełne wynagrodzenie przed odliczeniem składek, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń. Dlatego wynagrodzenie netto zawsze jest niższe od wynagrodzenia brutto.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Aby obliczyć swoje wynagrodzenie netto, w pierwszej kolejności należy odliczyć od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne. Jakie składki opłacane są z naszej pensji?

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiary. Ta składka jest finansowana przez pracownika i pracodawcę po 9,76%,
  • składka na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy wymiaru. Pracodawca płaci 6,5%, a pracownik 1,5%. Jeśli składka jest płacona przez przedsiębiorcę, to z własnych środków płaci 8%,
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru. Pracownik w całości pokrywa tę składkę ze swojej pensji. Dla przedsiębiorców składka ta jest dobrowolna,
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe – wysokość stopy procentowej w roku składowym, który trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności). W całości pokrywa ją pracodawca.

Z wynagrodzenia brutto odlicza się również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej stawka wynosi 9% pensji brutto pomniejszoną o składkę na ubezpieczenia społeczne.

Ostatni etap obliczania wynagrodzenia netto polega na odliczeniu podatku dochodowego. W tym celu należy odjąć od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu, które zależne są od miejsca zamieszkania pracownika. Jeśli jego miejsce pracy znajduje się w tej samej miejscowości to stawka kosztu wynosi 250 zł. W przypadku gdy pracownik musi dojeżdżać do miejsca pracy, stosuje się stawkę 300 zł.

Uzyskaną w ten sposób kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i pomnożyć zgodnie z tzw. skalą podatkową:

  • przez 17% – w przypadku pierwszego progu podatkowego, jeśli przychody w roku podatkowym nie przekraczają kwoty 85 528 zł,
  • przez 32% – w przypadku drugiego progu podatkowego, jeśli przychody w roku podatkowym przekraczają kwotę 85 528 zł.

Podatek dochodowy należy dodatkowo pomniejszyć o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości do 7,75% z wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W ten właśnie sposób oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Zatem wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Minimalne wynagrodzenie netto w 2021 roku – ile wynosi?

Od 2021 roku obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa. Jeszcze w 2020 roku najniższa krajowa wynosiła 2 600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 17 zł brutto. Od nowego roku pracownicy nie mogą zarabiać mniej niż 2 800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa została podniesiona do 18,30 zł brutto. Tylko ile to netto?

Od 2021 roku minimalne wynagrodzenie netto wynosi 2 061,67 zł, natomiast najniższa stawka godzinowa netto to 15 zł przy umowie o dzieło oraz 12 zł przy umowie zleceniu. To oznacza, że minimalne wynagrodzenie netto wzrosło o 141,05 zł względem 2020 roku.

Warto przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszym planem rządu, minimalne wynagrodzenie brutto w 2021 roku miało wzrosnąć do poziomu 3 000 zł, a w 2022 roku byłoby do aż 4 000 zł. Z powodu trwającej pandemii koronawirusa rząd zdecydował się podnieść płacę minimalną, lecz o mniejszą kwotę. Wygląda na to, że podniesienie pensji minimalnej do 4 000 zł w 2022 roku jest bardzo mało prawdopodobne.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News