BiznesINFO.pl
Ile wynosi dieta zagraniczna?

pixabay.com

Ile wynosi dieta zagraniczna?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Zagraniczne podróże służbowe dziś są codziennością. Mimo tego, zdarzają się błędy w rozliczaniu diety zagranicznej i kwestii podatkowych z tym związanych. Ponadto pracownikom zdarza się zapomnieć o dokumentowaniu poniesionych wydatków. Czym jest podróż sł

Co uznajemy za podróż służbową?

Nie istnieje formalna definicja podróży służbowej, jednak uznajemy za nią podróż, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość siedziby firmy lub stałego miejsca pracy pracownika. Takim miejscem może być nie tylko miasto, ale też całe województwo czy kraj. Za podróż służbową nie jest więc uznawane pracowanie z innego miasta w danym województwie, jeśli jako miejsce pracy określone jest całe województwo. Podobne do podróży służbowej jest tzw. oddelegowanie, jednak istnieje tu istotne rozróżnienie. Za oddelegowanie uznaje się odesłanie pracownika na określony czas do innego miejsca pracy ze zmianą w umowie poprzez aneks uwzględniający inne miejsce wykonywania pracy, jak i zmianę wynagrodzenia. Oddelegowanie zwykle trwa dłużej niż podróż służbowa, którą określa się jako incydentalną i tymczasową.

Polecenie podróży służbowej powinno zostać wydane pisemnie z określeniem jej miejsca i czasu trwania. Nie ma prawnie określonego limitu podróży służbowych oraz ich długości.

Jak liczy się czas zagranicznej podróży służbowej?

O typie transportu podróży służbowej, a także jego rodzaju i klasie, decyduje pracodawca i to on jest zobowiązany go zapewnić. W przypadku podróży lądowej czas trwania podróży służbowej liczy się od przekroczenia granicy państwa do jej ponownego przekroczenia przy powrocie. W podróży odbywanej samolotem czas trwania liczy się od momentu jego startu do chwili lądowania po powrocie do kraju. Natomiast w przypadku transportu drogą morską podróż liczy się od momentu wyjścia promu z ostatniego polskiego portu do momentu wpłynięcia do pierwszego polskiego portu w drodze powrotnej.

Jak wylicza się dietę zagraniczną na podróż służbową?

Kwestie przysługujących diet zagranicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość przyznawanych przez pracodawcę diet zagranicznych może różnić się w zależności od zawartych w rozporządzeniu, nie może być jednak od nich niższa. Diety mogą być regulowane przez wewnętrzne przepisy firmy, jeśli jednak takowych nie ma, należy kierować się powyższym rozporządzeniem. Wysokość diet zależna jest od kraju, do którego odbywa się delegacja, jednak w przypadku podróży służbowej do więcej niż jednego państwa pracodawca może ustalić ponad jedno miejsce docelowe podróży. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości, natomiast:

  • do 8 h podróży – 1/3 diety zagranicznej,

  • ponad 8 do 12 h – ½ diety zagranicznej,

  • ponad 12 h – dieta w pełnej wysokości.

Z założenia głównym przeznaczeniem diety są posiłki. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się zapewnić pracownikowi całodzienne wyżywienie, konieczne jest wypłacenie pracownikowi 25% obowiązującej diety, co pozwoli pracownikowi na pokrycie wydatków, takich jak: parkingi, płatne toalety, napoje itp. Co ważne, z tych dodatkowych wydatków pracownik nie musi się rozliczać. Jeśli natomiast pracodawca gwarantuje:

  • śniadanie – jest to 15% diety,

  • obiad – jest to 30% diety,

  • kolację – jest to 30% diety.

W przypadku zapewnienia pracownikowi któregoś z powyższych posiłków od wysokości diety odlicza się procentowy udział zapewnionego posiłku.

Pobyt w szpitalu w trakcie zagranicznej podróży służbowej

W przypadku nieszczęśliwej sytuacji losowej, która spowoduje konieczność pobytu w szpitalu pracownika, przysługuje mu 25% obowiązującej według limitów diety zagranicznej za każdą dobę pobytu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >