BiznesINFO.pl
office-1209640 1920

https://pixabay.com/pl/photos/urząd-biznesu-koledzy-spotkanie-1209640/

Ile kosztuje założenie firmy?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Koszty prowadzenia własnej firmy różnią się w zależności od branży, w której firma działa, ale także od wybranej formy działalności. Warto przed założeniem własnej firmy przemyśleć, jakie wydatki będzie trzeba ponieść nie tylko na starcie, ale także i później. Na początku z pewnością trzeba liczyć się z kosztami związanymi z założeniem firmy oraz zapewnić sobie środki na pierwsze miesiące działalności. Ile zatem może kosztować założenie firmy? 

Z artykułu dowiesz się:

  • Jaką formę prawną można wybrać przy zakładaniu firmy?

  • Jakie są koszty rejestracji firmy w zależności od wybranej formy działalności?

Własna firma często wydaje się idealnym sposobem na szybkie zarobienie dużych pieniędzy. Aktualnie rozpoczęcie własnej działalności nie stanowi problemu, warto jednak na starcie zastanowić się, ile tak naprawdę może kosztować założenie firmy? 

Wybór formy prawnej przed założeniem firmy 

Założenie własnej firmy powinno poprzedzać przemyślenie formy prawnej, w jakiej firma ma funkcjonować. Zależą od tego nie tylko koszty jej założenia, ale także koszty jej dalszego funkcjonowania. Możliwości jest kilka. Można wybrać jednoosobową działalność gospodarczą (potencjalnie najtańszą formę założenia firmy) lub spółkę cywilną. Można także wybrać jedną ze spółek prawa handlowego, ale wówczas należy liczyć się z tym, że założenie firmy będzie kosztowało więcej. 

Założenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej

Najszybszą i najprostszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Rzadziej - spółka cywilna. Zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę cywilną zakłada się poprzez rejestrację na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1. Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna. 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Jest także zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oraz pełni rolę oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Za pomocą wniosku CEIDG-1 dokonuje się także zgłoszenia płatnika składek lub zmiany zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub KRUS. 

Wniosek CEIDG-1 można bez ponoszenia żadnych kosztów złożyć osobiście do urzędu gminy lub urzędu miasta. Wniosek ten można również złożyć elektronicznie, wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany lub poprzez profil zaufany ePUAP. Wniosek można także wysłać listem poleconym, musi być wówczas podpisany podpisem poświadczonym notarialnie. 

Założenie firmy w formie spółki handlowej

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje założenie firmy w formie spółki prawa handlowego jest natomiast trochę bardziej złożona. Przede wszystkim trzeba tutaj liczyć się z pewnymi kosztami na start. Niezbędne jest bowiem uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który kosztuje 500 zł. Następnie należy zapłacić za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które kosztuje 100 zł. Trzeba też brać pod uwagę konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż spółkę taką założyć można podpisując odpowiednią umowę cywilnoprawną lub sporządzając akt notarialny. Wysokość podatku wynosi 0,5 proc. wartości wkładów wniesionych do spółki. Oczywiście akt notarialny także pociąga za sobą kolejne koszty, które wiążą się z wynagrodzeniem notariusza i mogą być różne w różnych kancelariach notarialnych. Do tego dochodzą koszty opłat notarialnych. Opłaty te uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2004 r. i uzależnione są od kapitału zakładowego spółki. 

Założenie firmy a koszty rejestracji dla celów VAT

Założenie firmy wiążę się z koniecznością wyboru formy opodatkowania. Jeśli przedsiębiorca chce lub ma obowiązek bycia podatnikiem podatku VAT, zobowiązany jest do złożenia do właściwego urzędu skarbowego formularza rejestracyjnego VAT-R. Formularz pozwala na rejestrację jako czynny podatnik podatku VAT lub jako podatnik VAT zwolniony. Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jedynym kosztem jest opłata w wysokości 170 zł, jeśli podatnik chce uzyskać potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego. 

Koszty zgłoszenia do ZUS

W ciągu 7 dni od założenia firmy przedsiębiorca ma także obowiązek złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń. Można złożyć formularz ZUS ZUA, jeśli ubezpieczenie ma być pełne, lub formularz ZUS ZZA, jeśli podlega się jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Koszt zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatny.

Najpopularniejsze formy prowadzenia firmy

W Polsce za najpopularniejsze formy prowadzenia firmy uważa się jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta pierwsza forma jest najszybsza do założenia i nie wymaga na start dużych kosztów. Ta druga z kolei pozwala, przy niskim kapitale zakładowym, na prowadzenie nawet bardzo ryzykownych przedsięwzięć, przy małym ryzyku. Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę, odpowiada spółka, a nie jej wspólnicy.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >