Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Gwarancja rozruchowa - na czym polega?
Joanna Leja
Joanna Leja 24.05.2021 02:00

Gwarancja rozruchowa - na czym polega?

ecommerce-3530785 1920
https://pixabay.com/pl/photos/e-commerce-zakupy-koszyk-skup-3530785/

Gwarancja rozruchowa jest jednym z rodzajów gwarancji sprzedawcy lub producenta. Gwarant oświadcza w niej, że sprzedawany sprzęt jest sprawny i działa. Gwarancja rozruchowa często pojawia się w ramach rozmaitych ofert sprzedaży, jednak nie ma ona zastosowania w przepisach prawnych. To pojęcie jest często stosowane przy zakupie produktów używanych. Dość często w sytuacji, gdy kupujemy produkty używane, możemy spotkać się z pojęciem gwarancji rozruchowej. Jest to dobrowolna gwarancja, która nie ma podstaw i zapisów w prawie. O takim rodzaju gwarancji decyduje sprzedawca i robi to z własnej woli. W takiej sytuacji, gdy okaże się, że produkt jest wadliwy, sprzedawca może zwrócić kupującemu zapłaconą kwotę, naprawić produkt lub go wymienić.

Czym jest gwarancja rozruchowa?

Termin „gwarancji rozruchowej” nie występuje w polskim prawie. Właśnie dlatego warto określić warunki takiej gwarancji. Kupujący, jak i sprzedawca powinni pamiętać o tym, że konsument i tak jest chroniony przez prawo. Zakupiony produkt powinien być zgodny z opisem, gwarant może ustalić termin gwarancji, jednak według ustawy termin gwarancji wynosi dwa lata.

Jaki jest okres gwarancji rozruchowej?

Najczęściej okres obowiązywania gwarancji rozruchowej jest krótki, może być to nawet kilka miesięcy. W tym czasie można zwrócić sprzęt, jeżeli okaże się, że nie działa tak, jak powinien lub jak opisywał to sprzedawca. Jeżeli sprzęt nie działa, konsument zawsze ma prawo do złożenia reklamacji. Kupujący powinien wiedzieć też o tym, że zawsze ma prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za towar odpowiada sprzedawca.

Gwarancja rozruchowa a prawo

Gwarancja rozruchowa nie jest uwarunkowana prawnie, można nazwać ją umową gentlemeńską. Aby jej zakres stał się czymś jasnym, powinna zostać spisana, a jej warunki powinny zostać precyzyjnie określone. Gwarancja rozruchowa jest dobrowolnym oświadczeniem złożonym przez gwaranta, zaś dokument gwarancyjny najczęściej wydawany jest w postaci karty gwarancyjnej dołączanej do towaru. Ustawowy termin gwarancji wynosi 2 lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, przy czym w oświadczeniu gwaranta, może zostać wskazany inny termin. W przypadku gwarancji rozruchowej to gwarant ustala prawa gwaranta, należą do nich m.in. czas trwania gwarancji oraz takie zasady, które będą niezbędne do dochodzenia roszczeń. W przygotowanym dokumencie gwarancyjnym powinno znaleźć się stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Rękojmia chroni konsumenta, gdy zakupiony towar jest wadliwy

Obok gwarancji rozruchowej wciąż funkcjonuje rękojmia, z której może skorzystać konsument w przypadku wadliwego towaru. Rękojmia dotyczy każdej rzeczy, nie tylko tzw. fabrycznie nowej, ale także używanej. W przeciwieństwie do gwarancji podmiotem odpowiedzialnym za wady zakupionego towaru jest zawsze sprzedawca, do którego konsument może skierować pismo reklamacyjne w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Konsument, który nabędzie wadliwy towar, ma wiele możliwości – może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Warto wiedzieć, że w chwili, kiedy zawieramy umowę na odległość, czyli poza sklepem stacjonarnym lub za pośrednictwem internetu, zawsze mamy 14 dni na zwrot zakupionych towarów bez podania przyczyny.