Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Gwarancja door – to – door.
Hylla Jan
Hylla Jan 24.05.2021 02:00

Gwarancja door – to – door.

ecommerce-2140604
https://pixabay.com/pl/photos/wi%C4%85%C5%BC%C4%85ce-umowy-umowy-bezpieczne-948442/

Podejmowanie decyzji zakupowych związane jest często z analizą benefitów około produktowych jakie gwarantuje sprzedawca. Jednym z najsilniejszych magnesów na klienta jest gwarancja door – to – door. Czym jest i co warto o niej wiedzieć?

 

Co warto wiedzieć o gwarancji?

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że gwarancja producenta udzielana jest przez niego fakultatywnie, co oznacza, że udzielenie jej przez producenta jest aktem dobrej woli a nie obowiązkiem. Jest to o tyle zaskakująca informacja, ponieważ jako konsumenci przyzwyczailiśmy się do tego, że długość gwarancji, możliwość przedłużenia po rejestracji produktu i inne benefity z nią związane stanowią element wpływu na nasze decyzje zakupowe. Obowiązkowa jest rękojmia, jakiej sprzedawca udziela kupującemu (ale o rękojmi nie będziemy tu rozmawiać). Skoro już wiemy, że gwarancje producenta są fakultatywne, może zastanówmy się, co w ogóle oznacza, że produkt ma gwarancję?

W skrócie ujmując, gwarancja to zapewnienie producenta, że produkt będzie funkcjonować w określony sposób przez okres nie krótszy niż ten, który gwarancja obejmuje. Producent zazwyczaj zobowiązuje się do nieodpłatnego naprawienia towaru, jeśli w okresie gwarancji dojdzie do jego uszkodzenia (o ile nie będzie ono wynikało z niewłaściwego użytkowania).

Gwarancja door – to – door

Gwarancja door – to – door znana również jako gwarancja D2D, to gwarancja ze szczególnymi uprawnieniami osoby posiadającej produkt, którego ona dotyczy. Cóż jest tym czynnikiem specjalnym? Producent nie tylko zobowiązuje się do naprawy lub wymiany niesprawnego produktu, zobowiązuje się również do tego, że procedura przekazania tegoż i ponownego dostarczenia go do użytkownika będzie odbywała się w sposób darmowy i nieuciążliwy. W przypadku gwarancji D2D, jeśli dojdzie do uszkodzenia towaru, obowiązkiem właściciela jest tylko poinformowanie producenta oraz zapakowanie produktu w taki sposób, aby kurier mógł go bezpiecznie odebrać. To producent bierze na siebie całą logistykę obsługi zlecenia a także wszystkie koszty z nią związane.

Jak przebiega standardowa procedura w przypadku gwarancji door – to – door?

Zasadniczo procedura wygląda podobnie jak w przypadku zgłoszenia zwykłej usterki gwarancyjnej, jednak warto ją opisać, ze względu na niektóre możliwe różnice w przebiegu tejże.

1.      Zgłoszenie usterki do gwaranta  - forma zgłoszenia usterki jest uzależniona od tego, jaką zaleca producent produktu. Informacje o tym powinny być zawarte w karcie gwarancyjnej produktu lub, jeśli podlega on rejestracji on-line, to na właściwej stronie

2.      Po przyjęciu zlecenia gwarancyjnego towar należy spakować w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia podczas transportu

3.      Kurier wysłany przez producenta odbiera od właściciela uszkodzony produkt.

4.      Wadliwy sprzęt trafia do wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego, gdzie jest naprawiany lub wymieniany. Czas realizacji gwarancji powinien być określony w karcie gwarancyjnej - zależy on od producenta.

5.      Naprawiony lub nowy towar jest odsyłany kurierem do klienta.

Jeśli chodzi o terminy wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku gwarancji D2D, te określane są przez producenta. Tak samo ewentualne kary za niedotrzymanie wymienionych terminów – ustalane są przez producenta.