BiznesINFO.pl
inside-2598319 1920

https://pixabay.com/pl/photos/wewn%C4%85trz-restauracja-bar-tabela-2598319/

Faktura za hotel lub restaurację - kiedy można odliczyć VAT?

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przedsiębiorcy wiele towarów i usług mogą wliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak nie wszystkie usługi, z których korzysta i nabywa przedsiębiorca, znajdą się w tej grupie. Wydatki będą mogły zostać ujęte w kosztach, jeśli spełnią określone warunki. Nie zawsze też można odliczyć od nich podatek VAT, nawet jeśli jest on uwzględniony na otrzymanej fakturze. Do takich kosztów należą usługi hotelowe i gastronomiczne.

Noclegi i wizyty w restauracjach mogą dać prawo odliczenia jedynie, gdy podatnik dokładnie przemyśli zakup. Odliczenie VAT nie dotyczy usług hotelowych i gastronomicznych z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez przedsiębiorców świadczących usługi przewozu osób. Usługi noclegowe i gastronomiczne należy klasyfikować zgodnie z PKWiU.

Klasyfikacja usług hotelowych według PKWiU

Na potrzeby podatku VAT, usługi stosownie do art. 5a ustawy o VAT - są klasyfikowane według klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, tj. PKWiU 2015.

Usługi noclegowe świadczone przez hotele mieszczą się w grupowaniu 55.10.10.0 (Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe). Usługi gastronomiczne (w restauracjach) mieszczą się w grupowaniu 56.10.11 (Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach).

Usługi hotelarskie - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - oznaczają krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.


Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur za usługi gastronomiczne i hotelowe wynika z Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT
Obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (…)

4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylona)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.
c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.


Faktura za hotel lub restaurację

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, w jaki sposób zaksięgować fakturę za hotel lub gastronomię. Na tego typu dokumentach pojawia się wartość netto, VAT oraz brutto – nie ma stawki „zw” ani informacji, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Fakturę za usługi hotelowe lub gastronomiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mimo wyszczególnienia na niej kwoty VAT, należy księgować w kwocie brutto bezpośrednio w koszty (kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki). W przypadku braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług może on stanowić koszt uzyskania przychodu.

Usługi hotelowe i gastronomiczne - usługi kompleksowe

W chwili, gdy usługa hotelowa lub gastronomiczna jest częścią całego kompleksu usług np. usługi szkoleniowej, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby odliczyć VAT od całej wartości faktury za takie świadczenie (czyli od usługi szkoleniowej). Tego typu usługi muszą mieć charakter pomocniczy wobec głównej usługi, czyli szkolenia.

Usługa hotelowa a najem krótkoterminowy

Przedsiębiorcy korzystający z usług najmu krótkoterminowego (np. za pośrednictwem serwisu Airbnb lub booking.com) i otrzymają za takie świadczenie fakturę, będą mogli odliczyć zawarty na niej VAT. Najem krótkoterminowy lokalu mieszkalnego jest odrębnym typem świadczenia, którego nie obejmuje wyjątek określony we wspomnianym wyżej art. 88 ustawy o VAT.

Faktura za hotel lub restaurację - kiedy można odliczyć VAT zmiany od 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. można odliczać podatek VAT od nabycia noclegowych, które mają być refakturowane. Od 1 stycznia 2021 r. zakaz odliczania VAT naliczonego nie obejmuje usług noclegowych, jeżeli łącznie są spełnione dwa warunki:

  • zakupione usługi noclegowe są nabywane w celu ich odsprzedaży i zakupione usługi noclegowe są opodatkowane u podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT

Pozostałe nabycie usług noclegowych, tj. do celów działalności podatnika i konsumowanych w tej działalności, nadal nie będzie generowało prawa do odliczenia.


Zgodnie z: . art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o VAT, dodany z dniem 1 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >