BiznesINFO.pl
Faktura VAT RR

pixabay.com

Faktura VAT RR w postaci elektronicznej a nowa struktura JPK VAT

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Faktura VAT RR to faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT, który nabywa usługi lub płody rolne od rolnika ryczałtowego, korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Rolnicy ryczałtowi nie mają obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej ani zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dlatego to kupujący produkty rolne produkowane przez rolnika ryczałtowego wystawia fakturę VAT RR i przekuje jej oryginał dostawcy. Rolnik natomiast ma obowiązek przechowywać dokumenty przez najbliższe 5 lat.

Do 1 września 2019 faktury VAT RR istniały tylko w formie papierowej, po wskazanej dacie
dopuszczono możliwość generowania i przesyłania tych dokumentów w wersji elektronicznej.
Przyniosło to skutek w postaci stworzenia nowej struktury plików JPK dla faktur VAT RR. JPK
to skrót od Jednolity Plik Kontrolny, oznaczający dokument przekazywany przez przedsiębiorców organom podatkowym. Zawiera on dane dotyczące księgowości firmy i jest generowany oraz przekazywany elektronicznie w pliku XML, dla celów kontrolno-analitycznych.


Elektroniczne faktury VAT RR – co się zmieniło?


Elektroniczne faktury VAT RR, dopuszczone do użytku od 1 września 2019 r., mogą być
wystawiane i przesyłane pod warunkiem, że zarówno dostawca, jak i nabywca posiadają
kwalifikowany podpis elektroniczny. Ponadto dokument musi zawierać dane dostawcy i nabywcy – nazwiska, adresy, numery NIP i PESEL; datę transakcji oraz datę i numer faktury; nazwy i ilość wraz z podaniem jednostki miary nabytych produktów rolnych; oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów; cenę jednostkową i wartość; stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie. Na fakturze RR powinno też znaleźć się oświadczenie dostawcy produktów rolnych, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku umów kontraktacji oświadczenie ma postać osobnego dokumentu.

Struktura JPK dla elektronicznych faktur VAT RR


W świetle Ordynacji podatkowej, kiedy księgowość przedsiębiorstwa jest prowadzona za pomocą programów komputerowych, organ podatkowy może zażądać wglądu w dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK jest strukturą logiczną generowaną i przesyłaną przed przedsiębiorcę do Ministerstwa Finansów lub Urzędu Skarbowego. Istnieją różne struktury JPK, dla faktur VAT RR przewidziano JPK_FA_RR. Plik należy generować i przechowywać, a okazywać jedynie na żądanie Urzędu Skarbowego. Nie ma potrzeby regularnego przekazywania JPK_FA_RR organom podatkowym, chyba że na stosowne wezwanie.

JPK dla faktur VAT RR zawiera dane nabywcy będącego wystawcą dokumentu, dane dostawcy,
informacje dotyczące widniejących na fakturze podpisów kwalifikowanych, datę nabycia, datę
wystawienia faktury, kwoty z faktury, informację dotyczącą oświadczenia oraz rodzaj faktury -
oryginał lub korekta. Plik przedstawia także informację o nabytym produkcie lub usłudze rolnej, w tym jej nazwę, jednostkę miary, ilość, klasę, cenę i wartość stawkę i kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego lub usługi rolniczej.

W sytuacji, kiedy faktur VAT RR została wystawiona w tradycyjnej wersji papierowej lub w
systemie księgowym, ale bez podpisu kwalifikowanego obydwu stron transakcji, generowanie
odpowiadającego jej JPK nie może być wymagane.


Kto składa JPK_FA_RR?

Fakturę VAT RR, jak powiedziano wyżej, wystawia nabywca płodów rolnych i także on
przedstawia JPK_FA_RR na wezwanie organów podatkowych. Nabywca musi być czynnym
podatnikiem VAT, w przeciwieństwie do rolnika ryczałtowego, zwolnionego z podatku VAT.

Nabywca może przesłać żądaną strukturę za pomocą oprogramowania księgowego lub aplikacji bądź też na informatycznych nośnikach danych. Nie stosuje się przekazywania JPK via e-mail.

Tytułem podsumowania można stwierdzić, że wprowadzenie elektronicznych faktur VAT RR jest sporym ułatwieniem dla nabywców płodów rolnych, lecz wiąże się z dodatkowym obowiązkiem generowania struktury JPK_FA_RR i przekazywania jej do wglądu organów podatkowych, na każde żądanie z ich strony.

Tagi:

rolnictwohandel

Bassa IwonaAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

GO Sport objęte sankcjami, sklepy się nie otworzyły, jest oświadczenie firmy

Handel

Znana sieć sklepów sportowych sprzedana. Pół roku po upadłości

Czytaj więcej >

Handel

Rodzinny sklep zamyka się po 33 latach działalności

Czytaj więcej >

Handel

Kontrolowane zakupy urzędników fiskusa. Jeśli prowadzisz biznes, lepiej uważaj

Czytaj więcej >
Uścisk dłoni, biznes, praca

Handel

Badanie "Zakupy firmowe". Przedsiębiorcy obawiają się opóźnień w płatnościach

Czytaj więcej >

Handel

Znane sieci handlowe pod lupą UOKiK. Grożą im bardzo wysokie kary

Czytaj więcej >

Handel

Rekordowy wzrost sprzedaży w Biedronce. Sieć odnotowała sprzedaż na poziomie 17,58 mld euro

Czytaj więcej >