BiznesINFO.pl
financial-5050415 960 720

https://pixabay.com/illustrations/financial-analysis-accounting-5050415/

Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT. Szczegóły i informacje

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT – w jaki sposób należy rozwiązać te
kwestie? Przedstawiamy definicję faktury oraz faktury typu pro forma, a także wskazujemy na sytuacje, w których trzeba uiścić podatek VAT oraz PIT.
Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT. Definicja faktury
Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT – jak rozpatrywać taką sytuację?
Najpierw warto określić, czym jest faktura. Istnieją różne rodzaje faktur i opisuje je wszystkie ustawa o podatku od towarów i usług. Tam także znajduje się definicja „zwykłej” faktury.
Jest to, według artykułu 2 ustawy o VAT, dokument w formie papierowej albo elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą oraz przepisami, które zostały wydane na podstawie ustawy. Fakturą elektroniczną jest dokument w formie elektronicznej, który został
wystawiony oraz otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym. Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT – co powinna zawierać faktura? Na podstawie artykułu 106e ustawy o VAT, można wskazać konkretne i niezbędne elementy tego dokumentu. Są to: data wystawienia; kolejny numer, który stanowi identyfikację faktury; imiona i nazwiska oraz nazwy podatnika i nabywcy towarów/usług oraz i ich adresy; numery, za pomocą których identyfikują się nabywca i sprzedawca na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej; data dokonania/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi i data otrzymania zapłaty, jeśli może zostać określona i jest inna niż data wystawienia faktury; nazwa/rodzaj towaru/usługi; ilość/liczba towarów albo zakres wykonanych usług; cena jednostka netto (bez
kwoty podatku VAT); wartość sprzedaży netto; stawka podatku VAT; suma wartości sprzedaży netto (z podziałem na sprzedaż objętą konkretnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku); kwota podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto oraz kwota
należności ogółem.


Realizacja opodatkowania. Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT
W jaki sposób rozliczana jest faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT? Wiesz
już, jakie są niezbędne elementy faktury. W takim razie czy faktura pro forma jest fakturą i jak się ją definiuje? Ustawa o VAT wymienia dane, które muszą zostać zawarte w dokumencie.
Sytuacja nieco się komplikuje, kiedy dany dokument nie jest oznaczy jako faktura, ale jednak posiada wszystkie niezbędne elementy (w tym także kwotę podatku VAT). Jest to właśnie faktura pro forma. Jak traktowana jest faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i
PIT
? Faktura pro forma jest uznawana w praktyce jako rodzaj zamówienia. Ciekawa jest kwestia, czy od tego typu faktury obowiązuje zapłacenie podatków? Według artykułu 108 ustawy o VAT w sytuacji, kiedy osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. Warto jednak podkreślić, że faktura pro forma jest
wystawiana w praktyce jedynie w celach informacyjnych. W niektórych przypadkach stanowi podstawę do utworzenia wpłaty zaliczki. W efekcie umożliwione zostaje zapoznanie się z daną ceną towaru/usługi. W świetle takiej interpretacji faktura pro forma nie jest dokumentem, który potwierdza dokonaną transakcję.


Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT. Podsumowanie
Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT – na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim wątpliwości może budzić sytuacja, kiedy na fakturze pro forma pojawi się kwota podatku VAT. Wówczas w stosunku do takiej faktury może powstać przecież obowiązek podatkowy. Jednak stanowisko Ministerstwa Finansów wskazuje, że faktura pro forma nie
jest dowodem księgowym. W świetle prawa jest to więc jedynie dokument wystawiany w obrocie gospodarczym. Jego celem ma być na przykład potwierdzenie złożenia oferty lub przyjęcia zamówienia do realizacji. Aby nie powstał obowiązek zapłacenia podatku VAT,
należy oznaczyć tego dokument jako fakturę pro forma. To spowoduje, że nie stanie się fakturą w rozumieniu przepisów o VAT. Faktura pro forma a obowiązek podatkowy w VAT i PIT – wszystko zależy więc od oznaczenia dokumentu. Podmiot, który wystawia fakturę pro forma, musi wskazać, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie spowoduje żadnych skutków w zakresie podatku VAT, a także nie będzie podstawą do opłacenia podatku
PIT. Nie powstanie obowiązek zapłaty wykazanego w fakturze pro forma podatku i taki dokument nie będzie stanowić dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w nim podatku VAT. Faktura pro forma nie jest uznawana za fakturę VAT. Nie zobowiązuje ona do
zapłaty VAT należnego na tym dokumencie. Nabywca nie ma na jej podstawie prawa do odliczenia VAT naliczonego. Pamiętaj, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym i stanowi jedynie ofertę handlową. Jej wystawienie nie skutkuje powstaniem obowiązku
podatkowego. Odbiorca takiego dokumentu nie jest upoważniony do rozliczania podatku VAT od zakupu na podstawie faktury pro forma.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >