BiznesINFO.pl > Finanse > Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
Joanna Leja
Joanna Leja 22.03.2022 08:49

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

shopping-4000414 1920
https://pixabay.com/pl/photos/shopping-zakupy-online-ecommerce-4000414/

Wydanie paragonu lub wystawienie faktury to obowiązek każdego sprzedawcy. Istnieją jednak sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą dokumentować sprzedaż bez kasy fiskalnej. Wówczas muszą spełniać warunki prawne zwalniające z tego obowiązku, np. nie przekraczać określonego limitu obrotu lub przyjmować zapłatę za towar wyłącznie przelewem. Jak zatem prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej? Ewidencja sprzedaży to dokument zawierający rozpisane przychody firmy. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentowania sprzedaży, na podstawie czego wykazywany jest jego przychód.

Czym jest sprzedaż bezrachunkowa?

Sprzedaż bezrachunkowa to transakcja sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a sprzedający nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej. Klient w tym przypadku nie otrzymuje potwierdzenia dokonanej transakcji w postaci paragonu czy faktury.

Brak kasy fiskalnej – co powinna zawierać ewidencja?

Przygotowując dokumentację, przedsiębiorca powinien pamiętać o wszystkich ważnych elementach, o których nie można zapomnieć, grozi to poniesieniem konsekwencji. Według zaleceń ewidencja powinna mieć formę broszury z kolejno ponumerowanymi kartami. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać ewidencji do urzędu skarbowego, ale warto wiedzieć o tym, że w każdej chwili urzędnicy mają prawo skontrolować poprawność prowadzenia ewidencji. Ewidencja sprzedaży powinna zawierać:

  • datę sprzedaży,

  • dane dotyczące nabywcy,

  • wartość brutto,

  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia,

  • rozróżnienie na stawki podatkowe (w przypadku czynnych podatników VAT),

  • numerację.

Kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą oraz kontynuujący ją, może podlegać zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty:

  • 20 000 zł dla kontynuujących działalność,

  • 20 000 zł liczone proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, jaki przypada na pierwszy rok podatkowy jej prowadzenia - w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie danego roku.

Jeśli podatnik skorzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, automatycznie zostanie na niego nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (wyjątek może stanowić sprzedaż wysyłkowa). Podatnicy korzystający ze zwolnienia w zakresie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, czy to ze względu na limit obrotów, czy też zwolnienie przedmiotowe, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków. Jednak nie oznacza to, że takiej sprzedaży nie należy dokumentować.

Dowód sprzedaży przy sprzedaży bezrachunkowej

Jeśli przedsiębiorca nie wydaje paragonów i nie wystawia faktur, klient nadal może otrzymać potwierdzenie zakupu. Gdy konsument żąda otrzymania dokumentu potwierdzającego zakup od razu lub po upływie czasu, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek przychylić się do takiej prośby i sporządzić dowód zakupu konkretnych towarów. W przypadku sprzedaży bezrachunkowej rachunek lub fakturę wystawia się konsumentowi tylko na jego żądanie.