Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Emerytura pomostowa – komu należy się świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić i ile pieniędzy można dostać? Co z dorabianiem? Niezbędnik emeryta
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 14.08.2020 02:00

Emerytura pomostowa – komu należy się świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić i ile pieniędzy można dostać? Co z dorabianiem? Niezbędnik emeryta

Emerytura pomostowa
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Emerytura pomostowa to świadczenie przysługujące osobom pracującym w warunkach szczególnych. Aby otrzymać prawo do emerytury pomostowej należy spełnić kilka warunków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał szczegółowe wytyczne, które muszą zostać dopełnione by starać się o emeryturę pomostową. Przyglądamy się zapisom organu emerytalnego i na życiowych przykładach wyjaśniamy urzędowe paragrafy.

Emerytura pomostowa – dla kogo?

Emerytura pomostowa na warunkach ogólnych przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku mężczyzn lub 55 lat w przypadku kobiet. Okres składkowy dla ubiegającego się o emeryturę pomostową to minimum 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Wnioskujący o emeryturę pomostową powinien trudnić się pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Co ciekawe nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych wskazuje także, że mogą na nią liczyć ci, którzy wykonywali pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze także po 31 grudnia 2008 roku. Ponadto – bez względu czy pracowaliśmy w warunkach szczególnych przed 1999, czy po 2008 roku, należy udowodnić, że taki stosunek lub stosunki pracy trwały co najmniej 15 lat. W dalszej części artykułu wyjaśniamy czym jest taka praca. Ponadto ZUS wskazuje kilka grup zawodowych, którym emerytura pomostowa przysługuje na korzystniejszych warunkach. Muszą oni jednak spełnić łącznie następujące warunki.

Personel pokładowy samolotów, piloci, instruktorzy lotnictwa:- wiek 50 lat dla kobiet lub 55 lat dla mężczyzn;- praca na statkach powietrznych przez co najmniej 15 lat;- są niezdolni do dalszej pracy w powietrzu i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

Pracownicy portów morskich zatrudnieni przy przeładunku statków, jako operatorzy żurawi i dźwignic portowych lub stoczniowych:- wiek 55 lat bez względu na płeć;- praca na ww. stanowiskach przez co najmniej 15 lat;

Zatrudnieni w hutnictwie i odlewnictwie:- wiek 55 lat bez względu na płeć;- praca przez co najmniej 15 lat;- są niezdolni do dalszej pracy na swoim stanowisku, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

Nurkowie, kesoniarze, rybacy morscy, pracownicy zajmujący się rozbiórką, usuwaniem oraz przetwórstwem azbestu oraz zatrudnieni do pracy w komorach hiperbarycznych:- wiek 50 lat w przypadku kobiet lub 55 lat w przypadku mężczyzn;- praca na ww. stanowiskach przez co najmniej 10 lat;

Maszyniści:- po osiągnięciu 50 lat (kobiety) lub 55 lat (mężczyźni);- praca na stanowisku maszynisty przez co najmniej 15 lat;- zaświadczenie od lekarza o niezdolności do wykonywania dalszej pracy na tym stanowisku;

Zawodowi ratownicy górscy:- po osiągnięciu przez kobietę 50 lat lub 55 w przypadku mężczyzny;- praca jako ratownik górski przez co najmniej 10 lat;

Górnicy:- po osiągnięciu wieku 55 lat przez kobiety lub 60 lat przez mężczyzn;- praca górnicza trwała co najmniej 15 lat;

Emerytura pomostowa – czym jest praca w szczególnych warunkach?

Praca w szczególnych warunkach oraz praca o szczególnym charakterze zostały określone w ustawie jako zatrudnienie na stanowiskach wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, a także jako stanowiska narażone na znaczną szkodliwość dla zdrowia i wysoką uciążliwość. Takimi stanowiskami są między innymi: kombajnista, montażysta, elektryk, kominiarz, anestezjolog, ale także np. piekarz. Ponadto praca o szczególnym charakterze ma miejsce wtedy, gdy nasza praca wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej, która to w wyniku wykonywanego zawodu zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego – takie zawody to np. kierowcy autobusów, nauczyciele w ośrodkach wychowawczych dla młodzieży, ratownicy medyczni.

Emerytury pomostowe są wypłacane z Funduszu Emerytur Pomostowych. Składki na FEP są opłacane przez pracodawców zatrudniających do wykonywania pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Co interesujące – opłacanie składki jest obowiązkowe, nawet jeżeli pracownicy nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze etatu, czyli raczej nie będą mieli prawa do emerytury pomostowej, ponieważ nie będą w stanie nabyć wymaganego doświadczenia.

Emerytura pomostowa – kiedy składać dokumenty i kto ma prawo?

Zgodnie z litera prawa, do emerytur pomostowych prawo przysługuje od dnia, w którym nastąpiło spełnienie wszystkich warunków dających przesłanki do emerytury pomostowej. Uwaga! Mamy na to dokładnie miesiąc. Jeżeli w ciągu miesiąca od spełnienia wszystkich wymagań nie złożymy wniosku o emeryturę postojową, utracimy do niej prawo!  Prawo do emerytury postojowej ustaje ponadto na dzień przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, czyli gdy nabywamy prawo do „zwykłej” emerytury.

Emerytura pomostowa na przykładach

Tyle mówi teoria, sprawdźmy na konkretnych, życiowych przykładach jak wygląda prawo do emerytury pomostowej.

Pani Beata urodziła się 18 grudnia 1964 roku, pracowała jaka stewardessa linii lotniczych w okresie od 1 marca 1990 roku do 1 kwietnia 2005 roku. Czy ma prawo do emerytury postojowej?Data urodzenia: po 31.12.1948 – takWiek: 56 lat – takOkres pracy: 15 lat – takTak, Pani Beata ma prawo do emerytury pomostowej.

Pani Wioletta urodziła się 10 kwietnia 1958 roku, pracowała jako ratownik medyczny w latach 1974-1999. Czy ma prawo do emerytury pomostowej?Data urodzenia: po 31.12.1948 – takWiek: 62 lata – nieOkres pracy: 25 lat – takNie, Pani Wioletta nie ma prawa do emerytury pomostowej. Przekroczyła ona 60 rok życia, co oznacza, że prawo do emerytury pomostowej ustało.

Pan Henryk urodził się 7 maja 1961 roku, zajmował się pracami związanymi z usuwaniem azbestu z budynków w latach 1990-1999 oraz 2001-2007. Czy przysługuje mu prawo do emerytury postojowej?Data urodzenia: po 31.12.1948 – takOkres pracy: 16 lat - takMimo spełnienia warunków ustawowych Pan Henryk nie ma prawa do emerytury pomostowej. Dlaczego? Otóż wykonywał pracę w szczególnych warunkach między 1999 a 2008, a te lata nie są objęte ustawą.