Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Emerytura nawet 5 lat wcześniej. ZUS właśnie poinformował o ważnych zmianach
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 21.08.2023 14:43

Emerytura nawet 5 lat wcześniej. ZUS właśnie poinformował o ważnych zmianach

pieniądze-gotówka-senior
Marek BAZAK/East News

W czerwcu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał ponad 40 tys. emerytur pomostowych. Przepisy zmieniające ustawę o tych świadczeniach zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. To bardzo ważna informacja dla tysięcy Polaków, którzy będą mogli przejść na emeryturę nawet 5 lat wcześniej.

Od stycznia wielu Polaków czekają ważne zmiany

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą wygasający charakter emerytur pomostowych zostanie uchylony. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku. W rezultacie umożliwią przejście na wcześniejszą emeryturę również tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Pod koniec czerwca br. ZUS wypłacał emerytury pomostowe 40,8 tys. osób. Z danych urzędników wynika, że na uchyleniu wygasającego charakteru tych świadczeń skorzysta w przyszłym roku 7,3 tys. osób, w 2029 roku – 4,0 tys., a w 2033 roku – 4,8 tys.

“Bezpieczny kredyt” – fakty i mity. O tych kwestiach nie mówi się głośno Zrobiłeś przelew na zły numer konta? Wyjaśniamy, co zrobić w takim przypadku

Dla kogo prawo do wcześniejszej emerytury?

Obecnie powszechny wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jest jednak grupa osób, które pracują w określonych zawodach i mają prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Te osoby mają możliwość przejścia na tzw. emeryturę pomostową nawet pięć lat wcześniej. Ta wcześniejsza emerytura jest pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo.

Rzeczniczka tłumaczym, iż nowe przepisy dotyczą osób, które wykonywały bądź wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jako pracę w szczególnych warunkach klasyfikujemy zawody związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem wywołać trwałe uszkodzenie zdrowia. Natomiast prace o szczególnym charakterze wiążą się z niezwykłą odpowiedzialnością po stronie pracownika. Musi on również dysponować wyjątkową sprawnością psychofizyczną. W tym przypadku mówimy m.in. o zawodach takich jak:

 • górnik,
 • hutnik,
 • rybak morski,
 • pracownik sprawujący opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną,
 • kierowca autobusu, trolejbusu,
 • motorniczy tramwaju w transporcie publicznym,
 • ratownik medyczny.

Jakie warunki trzeba spełnić teraz, aby skorzystać z emerytury pomostowej?

Aktualnie obowiązujące przepisu ustawy o emeryturach pomostowych pozwalają skorzystać z wcześniejszej emerytury na ogólnych zasadach pracownikowi, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
 • ukończył co najmniej 55. rok życia (w przypadku kobiet) lub 60. (w przypadku mężczyzn,
 • jego okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi minimum 15 lat,
 • może wykazać okres składkowy i nieskładkowy (staż ubezpieczeniowy) wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • przed 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze (określone w ustawie o emeryturach pomostowych (przepisy stosowane od 1 stycznia 2009 roku, z ustawy o emeryturach pomostowych) lub w ustawie emerytalnej (przepisy stosowane przed 1 stycznia 2009 r. z ustawy emerytalnej)), minimum przez 1 dzień,
 • po 31 grudnia 2008 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej przez 1 dzień.

ZUS przypomina, że uprawnione do emerytury pomostowej są również osoby, które nie wykonywały po 31 grudnia 2008 roku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miały wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych oraz spełniły pozostałe warunki wymagane do przyznania świadczenia.

Prawo do emerytury pomostowej dla znacznie młodszych osób

Wskutek tego, że z ustawy o emeryturach pomostowych znika warunek dotyczący wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku, pojawi się możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej również dla znacznie młodszych osób. Dzięki temu przyszli emeryci nie będą musieli udowodniać rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 roku, a wręcz wykonywanie takiej pracy mogą rozpocząć dopiero po 31 grudnia 2008 roku.

Zniesienie tego warunku spowoduje, że prawo do emerytury pomostowej będą nabywały kolejne roczniki pracowników zatrudnionych przy pracach z ustawy o emeryturach pomostowych bez ryzyka, że nie nabędą prawa do wcześniejszego świadczenia tylko z tego powodu, że nie pracowały w określonych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku – wyjaśnia nam ZUS.

Aby nabyć prawo do emerytury pomostowej, dalej niezbędne będzie łączne
spełnienie pozostałych warunków wymaganych do przyznania tego świadczenia z wyłączeniem wspomnianego uchylonego punktu.