Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Emerytura może nagle zostać wstrzymana. Wystarczy przekroczyć nowy limit
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:22

Emerytura może nagle zostać wstrzymana. Wystarczy przekroczyć nowy limit

Kiedy wypłata emerytury może zostać wstrzymana?
eastnews/Arkadiusz Ziolek

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto musi liczyć się ze zmniejszeniem bądź wstrzymaniem emerytury

  • Jakich kwot nie wolno przekroczyć

  • Ilu seniorów otrzymuje głodowe świadczenia

Kiedy emerytura może zostać wstrzymana?

- Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to dodatkowe zarobki mogą spowodować, że zawiesimy albo zmniejszymy Twoje świadczenie – informuje w komunikacie prasowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Z taką sytuacją trzeba się liczyć, gdy osiąga się przychody z umowy o pracę, ale też m.in. umowy zlecenia, czy umowy agencyjnej. Od tych obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, czy od przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do zmniejszenia bądź w ogóle zawieszenia wypłaty emerytury może dojść w sytuacji przekroczenia konkretnego limitu zarobków. O tym, jakie w tej chwili obowiązują limity - za chwilę. Wyjaśnijmy jednak od razu, że na ich przekroczenie muszą uważać osoby, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli tzw. wcześniejsi emeryci.

Wielu seniorów nie musi się bać. Emerytura nie zostanie im zmniejszona

ZUS nie zawiesi ani też nie zmniejszy świadczenia, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, osobom, które ukończyły wiek emerytalny, nabywając tym samym prawo do otrzymywania świadczenia. Przypomnijmy, że od 2017 jest to w wypadku kobiet – 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn – 65 lat.

- Nie zawiesimy ani nie zmniejszymy Twojego świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu (...) W przypadku gdy masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) i jesteś uprawniony do innego świadczenia, na przykład do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze – renta przysługuje  Ci w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są Twoje zarobki – czytamy w komunikacie ZUS.

O zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia nie muszą martwić się również renciści, którzy pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.

ZUS apeluje do osób, które przy składaniu wniosku o rentę lub emeryturę wiedzą już, że będą osiągały dodatkowe zarobki, aby zaznaczyły to we wniosku. O podjęciu pracy zarobkowej i wysokości osiąganego przychodu powinni poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obecni emeryci i renciści.

Emerytura może zostać pomniejszona, a nawet wstrzymana

Wróćmy teraz do wspomnianych limitów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem bądź zawieszeniem wypłaty świadczenia. Z pierwszą sytuacją trzeba się liczyć w sytuacji, gdy zarobki przekraczają 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wstrzymanie wypłat następuje natomiast w sytuacji, gdy uposażenie seniora przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

O jakie konkretnie kwoty chodzi? Tu prosimy o szczególną uwagę dorabiających do świadczenia, bo limity w tym zakresie wraz z początkiem tego miesiąca się zmieniły. A zatem do zmniejszenia świadczenia może dojść, gdy miesięczne zarobki przekroczą kwotę 3820,60 zł brutto, zaś do zawieszenia jego wypłaty, gdy przekroczą one kwotę 7095,40 zł brutto. Do niedawna (od grudnia do końca lutego) limity te wynosiły odpowiednio: 3618,30 zł brutto i 6719,70 zł brutto.

ZUS zwraca uwagę, że uzyskanie przychodów miesięcznych pomiędzy 3820,60 zł a 7095,40 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ponad 300 tys. seniorów dostaje głodowe emerytury

Dorabianie do emerytury to w Polsce norma w związku z wciąż niską kwotą wypłacanych świadczeń. Od marca minimalna emerytura wynosi 1250 zł brutto, choć z danych przekazanych redakcji Biznes Info przez ZUS wynika, że wielu seniorów nie może marzyć nawet o takiej kwocie. Owe dane pokazują, że w grudniu zeszłego roku emeryturę niższą od minimalnej (wówczas było to 1200 zł brutto) pobierało 310,1 tys. seniorów, o niemal 50 tys. więcej niż pod koniec 2019 roku.

Zdecydowana większość z tej grupy, bo ok. 275 tys. osób otrzymuje emeryturę powyżej 500 zł, ale świadczenie 33,5 tys. seniorów nie przekracza tej kwoty, zaś niespełna tysiąc osób dostaje emeryturę nie większą niż... 10 zł.