Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Już od jutra kolejna duża grupa Polaków otrzyma wyższe emerytury. Trzeba spełnić tylko jeden prosty warunek
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 14.10.2020 02:00

Już od jutra kolejna duża grupa Polaków otrzyma wyższe emerytury. Trzeba spełnić tylko jeden prosty warunek

Biznesinfo
BiznesInfo

Emerytury wyższe dla antysystemowców

Od środy 15.10 wchodzą w życie nowe przepisy, dzięki którym osoby posiadające status działacza opozycji komunistycznej lub represjonowane z powodów politycznych będą mogły liczyć na wyrównanie emerytury, jeśli ich świadczenie nie przekracza 2400 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie wyrównawcze będzie liczone w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty (renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy) pobieranej przez osobę uprawnioną, przypomina Interia.

Aby uzyskać dodatek do emerytury należy wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia wyrównawczego i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoby uprawnione do pobierania świadczeń zagranicznych powinny także załączyć dokument potwierdzający prawo do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wnioski będzie można składać w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Oprócz emerytury czeka jeszcze ulga

Oprócz dodatku do emerytury opozycjonistom i represjonowanym będzie przysługiwać także ulga taryfowa w wysokości 50 proc. przy przejazdach w komunikacji miejskiej oraz 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej.

Ponadto Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaci składki działaczom i represjonowanym, którzy  nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty, co stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.