BiznesINFO.pl
relationship-2822420 1920

https://pixabay.com/pl/photos/związek-człowiek-kobieta-2822420/

Dyskryminacja w miejscu pracy

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

.Dyskryminacja w miejscu pracy wbrew pozorom zdarza się bardzo często i może dotknąć każdego. Możemy spotkać się z dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie czy kolor skóry, a także z wielu innych powodów. Każdy przejaw zachowania, zarówno w formie działania, jak i zaniechania, powodujący, że dany pracownik jest gorzej traktowany niż inni może być uznany za dyskryminację. Prawo wyróżnia dwa podstawowe rodzaje dyskryminacji. Dyskryminację bezpośrednią i dyskryminację pośrednią. Każda dyskryminacja w miejscu pracy może skończyć się żądaniem wysokiego odszkodowania ze strony pracownika, a w skrajnych przypadkach, gdy na przykład dochodzi do molestowania seksualnego, sprawą karną. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest dyskryminacja w miejscu pracy?

  • Jak może przejawiać się dyskryminacja w miejscu pracy?

  • Jakie są rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy?

  • Czy molestowanie to też dyskryminacja?

  • Jakie prawa ma dyskryminowany pracownik?

Dyskryminacja w miejscu pracy – czym jest?

Dyskryminacja  w miejscu pracy oznacza zachowania, które powodują, że z określonej przyczyny (kryterium dyskryminacyjnego) określony pracownik lub kandydat do pracy jest gorzej traktowany od innych osób. Mogą to być zarówno działania, jak i ich zaniechanie. Jeśli chcemy mówić o dyskryminacji, ważne jest, abyśmy wskazali kryterium z powodu którego ktoś jest dyskryminowany. Często takim kryterium dyskryminacyjnym jest: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy 

Zgodnie z Kodeksem pracy możemy wyróżnić dwa rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy - dyskryminację bezpośrednią i dyskryminację pośrednią. O tej pierwszej mówimy wówczas, gdy pracownik z jakiejś przyczyny jest traktowany pewnej sytuacji w gorszy sposób niż inni pracownicy. O dyskryminacji pośredniej możemy mówić, gdy, jak tłumaczy Marcin Frąckowiak z prawopracy.blog: "na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn (kryteriów dyskryminacyjnych)”. 

O dyskryminacji bezpośredniej w miejscu pracy mówimy zatem, gdy wyraźnie możemy wyróżnić kryterium dyskryminujące, natomiast z dyskryminacją pośrednią już tak łatwo nie jest. Dyskryminacja pośrednia to sytuacja o wiele bardziej złożona, często ma miejsce, gdy jakieś działanie nie daje się racjonalnie wyjaśnić. 

Jak może przejawiać się dyskryminacja w miejscu pracy i kogo może dotyczyć?

Dyskryminacji w miejscu pracy podlegać mogą zarówno pojedynczy pracownicy, jak i całej grupy pracowników. Zdarzają się także sytuacje, w których dyskryminacji podlegają nawet potencjalni kandydaci do pracy. 

Dyskryminacja może dotyczyć zarówno osób ubiegających się o zatrudnienie, jak i pracowników już zatrudnionych. Z dyskryminacją mogą spotkać się także pracownicy, którzy są z pracy zwalniani. Czasem zdarzają się sytuacje, w których o zwolnieniu danej osoby decydują takie kryteria jak wiek czy płeć. 

Molestowanie seksualne a dyskryminacja w miejscu pracy 

Jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy jest także molestowanie seksualne. Molestowanie seksualne to “każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy” – czytamy na prawopracy.blog. 

Jakie prawa ma pracownik dyskryminowany w miejscu pracy ?

Osoba, która doświadczyła dyskryminacji w miejscu pracy ma prawo wystąpić z roszczeniami, nawet po ustaniu stosunku pracy. 

Dyskryminowany pracownik może wystąpić o odszkodowanie, którego wysokość nie powinna być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów Kodeksu pracy. Górna granica wysokości odszkodowania jest nieograniczona. 

Co ciekawe także kandydat do pracy, który w postępowaniu rekrutacyjnym był dyskryminowany, może domagać się odszkodowania. Odszkodowanie to może być dochodzone w granicach tzw. ujemnego interesu (culpa in contrahendo) na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. 

W przypadku stwierdzenia dyskryminacji, sąd pracy ma prawo zastąpić dyskryminujące postanowienia umowy o pracę przepisami zgodnymi z prawem i zasadą równego traktowania, może także orzec o odszkodowaniu.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >