BiznesINFO.pl
podatek

pixabay.com

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:

Zdecydowana większość Polaków odprowadza swój podatek dochodowy, opierając się na skali podatkowej, która określa, jak dużą część wygenerowanego dochodu mają przekazać państwu. Odpowiednie rozliczenie tego podatku to podstawowa umiejętność każdego podatnika, dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach, jakie stawki będą daną osobę obowiązywały. By się tego dowiedzieć, należy wprowadzić pojęcia progów podatkowych. Sporą część Polaków będzie obowiązywał już ten pierwszy, ale co z drugim? Drugi próg podatkowy – od jakich kwot go liczyć?

Próg podatkowy – co to jest?

By móc odpowiednio liczyć podatek dochodowy w oparciu o progi podatkowe należy najpierw dowiedzieć się, czym tak dokładnie one są. Najprościej rzecz ujmując, progi są ustalonymi wartościami procentowymi, według których należy obliczać podatek dochodowy. Oddzielone są określaną uprzednio przez ustawodawcę wartością graniczną, która wyraża konkretną wysokość rocznych dochodów. Skala podatkowa, według której rozliczany jest podatek dochodowy w naszym kraju zakłada 2 takie progi. Pierwszy z nich wynosi 17%, a drugi już 32%. Na tę chwilę obowiązującą w naszym kraju wartością graniczną między tymi progami, odnoszącą się bezpośrednio do wielkości dochodu podatnika jest 85 528 zł.

Drugi próg podatkowy – od jakich kwot go liczyć?

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone wiadomości, wydaje się, że wyliczenie podatku dochodowego w przypadku podatnika generującego roczny dochód mniejszy od 85 528 zł jest proste. Faktycznie, w takiej sytuacji, by obliczyć odpowiednią wartość podatku dochodowego, należy po prostu pomnożyć stawkę pierwszego progu, czyli 17% przez wartość rocznego dochodu.

Sprawa komplikuje się w przypadku, gdy podatnika zaczyna obowiązywać już drugi próg podatkowy. Według wyżej przytoczonej informacji stawka w tym progu jest znacznie wyższa od tej z pierwszego progu, więc i podatek powinien być dużo większy. Należy jednak pamiętać, że stawka 32% nie obejmuje całego dochodu, nawet jeśli przekroczył on wspomniane 85 528 zł. Gdy roczny dochód podatnika przekracza wartość graniczną, wówczas oblicza się wartość podatku dochodowego na podstawie obydwu stawek, w dwóch częściach, które na końcu się sumuje. W jaki sposób? Część dochodu równa wartości granicznej podlega przemnożeniu przez stawkę 17%, gdyż takie kwoty objęte są pierwszym progiem podatkowym, a dopiero nadwyżka dochodu względem tej kwoty granicznej jest przemnażana przez 32%. Przykładowo, jeśli podatnik wygenerował w danym roku przychód o wysokości 100 000 zł to 85 528 zł z tego jest
opodatkowane stawką 17%, a jedynie pozostała część, czyli w tym konkretnym wypadku 14 472 zł opodatkowane jest stawką 32%. Po wyliczeniu dwóch wartości na podstawie różnych składek należy je zsumować, co da ostateczną wartość podatku dochodowego w przypadku podatnika, którego obowiązuje już drugi próg.

Podatek dochodowy – jak go rozliczyć

Wiadomo już, jak należy poprawnie obliczyć podatek dochodowy, niezależnie od tego, jaki próg podatkowy obowiązuje danego podatnika. Istotną kwestią przy zagadnieniu podatku dochodowego jest również sposób jego rozliczania. W jaki sposób się to dzieje? Czy całą kwotę podatku dochodowego należy uiścić na raz?

Podatek dochodowy rozlicza się przy pomocy PIT-u, dokumentu rozliczeniowego, który każdy podatnik musi wypełnić w każdym roku kalendarzowym. To w nim pojawia się wartość obliczonego wcześniej podatku dochodowego. Jeśli dany podatnik nie odprowadzał comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, będzie zobligowany, by po rozliczeniu PIT-u uiścić całą kwotę wygenerowanego podatku dochodowego. Znaczna większość podatników, głównie pracownicy etatowi zatrudnieni na mocy umowy o pracę stosuje jednak comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Ich występowanie ustala się z pracodawcą. Wówczas każdego miesiąca odejmuje on z pensji pracownika wartość tej zaliczki, którą przekazuje do urzędu skarbowego. Przy rozliczeniu rocznym, w wysyłanym pracownikowi dokumencie PIT znajduje się informacja o łącznej wartości zaliczek. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będzie ona równa wartości podatku dochodowego, który podatnika obowiązuje. Wówczas różnicę między sumą zaliczek a ostatecznym podatkiem dochodowym trzeba wyrównać. Jeśli okaże się, że odprowadzane zaliczki nie wystarczyły, by w całości pokryć podatek dochodowy, podatnik zobowiązany jest jeszcze dopłacić. Jeśli zaś okazało się, że łączna wartość zaliczek przekracza konieczny do uiszczenia podatek, wtedy urząd skarbowy zobligowany jest do zwrotu nadpłaty.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >