Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Dojazd do pracy własnym samochodem a zeznanie roczne
Hylla Jan
Hylla Jan 22.03.2022 08:49

Dojazd do pracy własnym samochodem a zeznanie roczne

traffic-jam-4522805 1920
https://pixabay.com/pl/photos/korek-samochod%C3%B3w-samoch%C3%B3d-4522805/

Każda osoba pracująca zastanawia się, jak prawidłowo rozliczyć PIT. Duża część podatników zleca to biurom rachunkowym, aby oszczędzić sobie zachodu. Ci, którzy robią to samodzielnie – często wyszukują możliwości na obniżenie kosztów uzyskania przychodu. Z jakich ulg mogą skorzystać?

Pracownicze koszty uzyskania przychodów – czym są?

Podatek PIT odnosi się do przychodów uzyskanych z pracy – w większości przypadków odnosi się do przychodów uzyskanych z pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę, ale zanim zostanie on nałożony, przychody pracownika pomniejszane są o tak zwane pracownicze koszty uzyskania przychodu. To, jak wysokie pracownik ma koszty uzyskania przychodu, jest czynnikiem w pewnym stopniu oddziałującym na wysokość jego podatku do zapłacenia.

Ideą istnienia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu jest rekompensata wydatków, jakie pracownik musiał ponieść celem uzyskania przychodu. W omawianym przypadku – koszty uzyskania przychodu to koszty dojazdu do pracy, jakie pracownik poniósł. Te uzależnione są między innymi od tego, czy pracownik mieszka i pracuje w tym samym mieście czy nie.

Kwestię te reguluje art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, a jego brzmienie wygląda następująco:

2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł - w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Żeby pracownik mógł rozliczyć dane koszty nie jest konieczne przedstawienie przez niego jakichkolwiek dowodów dokumentujących poniesione wydatki ani udowadniać tego w żaden inny sposób.

Dojazd do pracy własnym samochodem a koszty uzyskania przychodu

Wróćmy do pytania postawionego na początku, czy w kosztach uzyskania przychodu można uwzględnić konieczność dojazdu do pracy własnym samochodem? Nie ma takiej możliwości. Te koszty są, technicznie rzecz biorąc, zryczałtowane i jeśli pracownik dojeżdża do zakładu pracy prywatnym samochodem, niestety nie może liczyć na żadne ulgi przy rozliczaniu poniesionych w związku z tym kosztów. Niezależnie od tego, czy chciałby rozliczyć tylko koszty paliwa, czy inne koszty eksploatacyjne takie jak przeglądy, serwisy, wymiany części czy płynów. Ustawa również, nie przewiduje zwrotów kosztów związanych z innymi rodzajami niepublicznego transportu, taki jak taksówki czy firmy świadczące usługi transportu.

Komunikacja miejska a deklaracja roczna

A co jeśli, pracownik przekroczy zakładane w ustawie koszty uzyskania przychodu, podróżując środkami transportu zbiorowego (jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi)? Wówczas ma prawo do uwzględnienia faktycznie poniesionych przez siebie kosztów dojazdu do pracy, ale tylko po udokumentowaniu tego okresowymi biletami imiennymi. Zbieranie biletów na okaziciela nie jest zatem rozwiązaniem, które można zastosować w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

Tagi: PIT pracownicy