dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dla kogo? Jak przystąpić?

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, nie posiadają uprawnień do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Co zrobić by jednak otrzymać wynikające z ubezpieczenia korzyści? W takiej sytuacji istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia dobrowolnie.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dla kogo? Kto może skorzystać?

Osoby, które mogą przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie to między innymi: osoby zatrudnione w oparciu umowę o dzieło, pracownicy będący na urlopie bezpłatnym lub posłowie Parlamentu Europejskiego wybrani na kadencję podczas wyborów w Polsce. Warunek włączenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest jeden – osoba objęta ubezpieczeniem zamieszkuje terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Procedury. Jak zostać objętym?

W sytuacji wyrażenia chęci przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do najbliższej placówki oddziału regionalnego NFZ, a następnie złożyć adekwatny pisemny wniosek. Osoba, która ubiega się o ubezpieczenie, powinna legitymować się dokumentem tożsamości, a także musi mieć przy sobie dokument potwierdzający ostatni okres, w którym była ubezpieczona (za taki dokument może posłużyć zaświadczenie z miejsca pracy, które to potwierdzi opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego). Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku, jak również po dostarczeniu do placówki niezbędnych dokumentów, osoba starająca się o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach. Warto pamiętać, że umowa dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest sygnowana na czas nieokreślony (bezterminowy).

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Czy wiąże się z dodatkowymi kosztami?

W życiu każdego z nas przytrafiają się różne sytuacje losowe. Zdarzają się również i przypadki, że osoba starająca się o uzyskanie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego nie miała zachowanej ciągłości ubezpieczenia. W takiej sytuacji, osoba ubiegająca się o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zobowiązana jest do wniesienia na rachunek NFZ opłaty dodatkowej. Wielkość opłaty dodatkowej uzależniona jest od okresu, w którym osoba starająca się o ubezpieczenie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Wielkość opłaty wynosi odpowiednio:

  • 20% dochodu przyjętego jako podstawa wielkości składki dla osoby, której to przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym oraz opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku,
  • 50% dochodu w sytuacji gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym oraz opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat,
  • 100% dochodu w sytuacji gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym oraz opłacaniu składek powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 150% dochodu w sytuacji gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym oraz opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 200% dochodu w sytuacji gdy przerwa w ubezpieczaniu zdrowotnym oraz opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie więcej niż 10 lat.

Niezwykle istotnym aspektem jest, by opłatę dodatkową wnieść jeszcze przed zawarciem umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dyrektor oddziału NFZ, do którego kierowany jest wniosek o zawarcie ubezpieczenia, ma możliwość odstąpienia od poboru opłaty dodatkowej lub może rozłożyć sumę za przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na raty.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Koszty. Jaka jest wysokość składki?

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczanie zdrowotne każdego roku ulega zmianie. Wyliczając podstawę wymiaru składki pod uwagę bierze się deklarowany miesięczny dochód. Uwaga! Przepisy wyszczególniają, że podstawa do wyliczenia składki nie może być niższa niż kwota równa 75 % ze średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedniego. Co roku kwotę składki ogłasza Prezes GUS (Główny Urząd Statystyczny).

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jak opłacić składkę?

Opłatę składki za każdy miesiąc na dobrowolne ubezpieczanie zdrowotne należy uiścić do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Składka z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wpłacana jest na odpowiednie konto w ZUS.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jak zrezygnować?

Umowę dotyczącą dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego można rozwiązać. Istnieją dwie możliwości rozwiązania umowy:

  • Na wniosek w formie pisemnej ubezpieczonego,
  • w sytuacji objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

W obu przedstawionych sytuacjach należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w najbliższej placówce NFZ. W wypowiedzeniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym obligatoryjnie powinna zostać umieszczona data rozwiązania umowy. Do wypowiedzenia powinny zostać dołączone dowody potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, które były regulowane w trakcie obowiązywania umowy oraz dokument zaświadczający objęcie ubezpieczeniem z innego tytułu. Po rozwiązaniu umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym ubezpieczenia w NFZ należy dokonać również wyrejestrowania, stosując druk ZUS ZWUA złożony w odpowiednim oddziale ZUS.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News