BiznesINFO.pl > Praca > Czym są spółki i jakie ich formy są możliwe w Polsce?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 22.03.2022 08:30

Czym są spółki i jakie ich formy są możliwe w Polsce?

Czym są spółki i jakie ich formy są możliwe w Polsce?
Pixabay.com

Czym jest spółka?

Spółka to rodzaj działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych, który oparty jest na umowie albo statucie. Spółki mogą być zakładane przez dwie lub więcej osób dążących do określonego celu. Najczęściej chodzi o osiągnięcie wyznaczonego dochodu.

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Spółki prawa handlowego dzielimy na dwie grupy. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają zdolność prawną, sądową i procesową. To oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa np. do własności nieruchomości, mogą również pozywać i być pozywane. Spółki osobowe charakteryzują się pełną odpowiedzialnością majątkową wspólników, gdy spółka staje się niewypłacalna.

Natomiast spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W przypadku spółek kapitałowych, to one odpowiadają w pierwszej kolejności swoim majątkiem, a nie wspólnicy, a jeśli egzekucja majątku nie jest możliwa, to odpowiedzialność mogą ponosić członkowie zarządu. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Już w momencie utworzenia spółki kapitałowej powstaje tzw. spółka kapitałowa w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest jedyną spółką prawa cywilnego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, może zostać założona przez osoby fizyczne i przedsiębiorców (minimum dwóch wspólników). Nie trzeba jej również rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, lecz podmiotami prawa pozostają wspólnicy. To oni odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki i podlegają opodatkowaniu.

Spółka prawa administracyjnego

Spółki prawa administracyjnego są zrzeszeniami osób, powoływanymi do nadzoru nad wspólnymi przedsięwzięciami. Tutaj możemy wyróżnić np. spółkę wodną oraz spółkę do zagospodarowania wspólnot gruntowych.

Spółka wodna posiada osobowość prawną, tworzona jest na podstawie prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Natomiast spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych, choć posiada osobowość prawną, nie jest właścicielem majątku ani odrębnym od współużytkowników przedsiębiorcą.

Tagi:
Polecane