BiznesINFO.pl > Handel > Czym jest odpis z KRS? – definicja, zasady, rodzaje
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Czym jest odpis z KRS? – definicja, zasady, rodzaje

Czym jest odpis z KRS? – definicja, zasady, rodzaje
Pixabay.com

Czym tak naprawdę jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Odpis z KRS pozwala wyjaśnić wiele wątpliwości przed nawiązaniem relacji biznesowych. W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się następujące informacje:

 •  dotyczące przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • dotyczące stowarzyszeń, innych organizacji społecznych oraz zawodowych, fundacjach, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • dotyczące dłużników i podmiotów niewypłacanych – Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

W myśl z art. 2 ustawy dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe we współpracy z gminami, które wykonują czynności związane z prowadzeniem rejestru i gwarantują podatnikom:

 • wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

 • wnioski pozwalające na rejestrację spółek jawnych,

 • dostęp do informacji dotyczącej wysokości opłat, sposobu ich wnoszenia, a także właściwości miejscowych sądów o charakterze rejestrowym.

Szczegóły i zasady

Opis z Krajowego Rejestru Sądowego jest dokumentem, w którym znajdują się informacje dotyczące stanu prawnego konkretnego podmiotu gospodarczego wpisanego do rejestru KRS. Odpis skonstruowany jest z 6 działów:

1.      dział zawiera podstawowe informacje o działalności gospodarczej, dane podstawowe o spółce, formie prawnej jednostki organizacyjnej czy umowie spółki,

2.      dział zawiera informacje m.in. o: sposobie reprezentacji jednostki, wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki na zewnątrz, udzielonej prokurze i jej zakresie,

3.      dział dotyczy Polskiej Klasyfikacji Dzielności, składania rocznych sprawozdań finansowych, złożonych sprawozdań z badania finansowego – jeśli takie miało miejsce – wraz z oznaczeniem jakiego okresu dotyczy,

4.     dział zawiera informacje dotyczące zaległości podatkowych, celnych, zaległości w ZUS, umorzenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom,

5.      dział przekazuje informacje o powołaniu lub odwołaniu kuratorów,

6.      dział dotyczy powoływanych zarządów, otwarcia lub likwidacji oraz ewentualnej upadłości.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zazwyczaj wydawany jest dla podatników, którzy chcą sprawdzić swojego kontrahenta pod kątem zadłużenia lub nieprawidłowości przed wejściem z nim w głębsze stosunki gospodarcze. Dokument ten często też jest wymagany w postępowaniu sądowym lub w urzędach. Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie odpisu z KRS nie muszą wnioskować o wydanie odpisu w formie pełnej, istnieje możliwość zawnioskowania o pobranie danych z każdego działu z osobna. W sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebowałby informacji z działu np. 2 oraz 3, ma prawo ubiegać się o odpisy dla każdego z osobna – nazywane wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełny odpis czy aktualny – jaka jest różnica?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o charakterze pełnym zawiera wszystkie ujawnione wpisy w rejestrze konkretnego podmiotu gospodarczego, począwszy od początku jego działalności, tj. od pierwszego wpisu do rejestru. Odpis o charakterze pełnym jest niezwykle pomocny, gdy zmieniają się wspólnicy, kadra zarządzająca podmiotem czy tez następują zmiany prawne dotyczące podmiotu.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera aktualne informacje dotyczące historii wpisów do rejestru, co daje możliwość sprawdzenia podmiotu gospodarczego na konkretny dzień. Odpis aktualny pomocny jest między innymi przy rozprawach sądowych, aby możliwe było przedstawienie stanu jednostki gospodarczej na wybrany dzień np. w celu weryfikacji.

Jakie są koszty uzyskania odpisu z KRS?

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dotyczącej udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z KRS, a także udostępniania dokumentów złożonych w postaci elektronicznej oraz kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółki, kształtują się one następująco:

 • opłata za odpis bieżący – 30 zł,

 • opłata odpis pełny – 60 zł,

 • opłata za zaświadczenie – 15 zł,

 • opłata za wyciąg działu I odpisu – 10 zł, każdy kolejny dział – 5 zł,

 • opłata za udzieloną informację – 5 zł,

 • opłata za kopię dokumentu elektronicznego – 50 zł.

Tagi:
Polecane