BiznesINFO.pl
Czym jest odpis z KRS? – definicja, zasady, rodzaje

Pixabay.com

Czym jest odpis z KRS? – definicja, zasady, rodzaje

31 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Prowadząc własny biznes, przedsiębiorca niejednokrotnie naraża się na zawarcie współpracy oraz podjęcie relacji biznesowych z nierzetelnymi kontrahentami. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, dobrze zaopatrzyć się w odpis z KRS przed zawarci

Czym tak naprawdę jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Odpis z KRS pozwala wyjaśnić wiele wątpliwości przed nawiązaniem relacji biznesowych. W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się następujące informacje:

 •  dotyczące przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,

 • dotyczące stowarzyszeń, innych organizacji społecznych oraz zawodowych, fundacjach, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • dotyczące dłużników i podmiotów niewypłacanych – Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

W myśl z art. 2 ustawy dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe we współpracy z gminami, które wykonują czynności związane z prowadzeniem rejestru i gwarantują podatnikom:

 • wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

 • wnioski pozwalające na rejestrację spółek jawnych,

 • dostęp do informacji dotyczącej wysokości opłat, sposobu ich wnoszenia, a także właściwości miejscowych sądów o charakterze rejestrowym.

Szczegóły i zasady

Opis z Krajowego Rejestru Sądowego jest dokumentem, w którym znajdują się informacje dotyczące stanu prawnego konkretnego podmiotu gospodarczego wpisanego do rejestru KRS. Odpis skonstruowany jest z 6 działów:

1.      dział zawiera podstawowe informacje o działalności gospodarczej, dane podstawowe o spółce, formie prawnej jednostki organizacyjnej czy umowie spółki,

2.      dział zawiera informacje m.in. o: sposobie reprezentacji jednostki, wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki na zewnątrz, udzielonej prokurze i jej zakresie,

3.      dział dotyczy Polskiej Klasyfikacji Dzielności, składania rocznych sprawozdań finansowych, złożonych sprawozdań z badania finansowego – jeśli takie miało miejsce – wraz z oznaczeniem jakiego okresu dotyczy,

4.     dział zawiera informacje dotyczące zaległości podatkowych, celnych, zaległości w ZUS, umorzenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom,

5.      dział przekazuje informacje o powołaniu lub odwołaniu kuratorów,

6.      dział dotyczy powoływanych zarządów, otwarcia lub likwidacji oraz ewentualnej upadłości.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zazwyczaj wydawany jest dla podatników, którzy chcą sprawdzić swojego kontrahenta pod kątem zadłużenia lub nieprawidłowości przed wejściem z nim w głębsze stosunki gospodarcze. Dokument ten często też jest wymagany w postępowaniu sądowym lub w urzędach. Przedsiębiorcy starający się o uzyskanie odpisu z KRS nie muszą wnioskować o wydanie odpisu w formie pełnej, istnieje możliwość zawnioskowania o pobranie danych z każdego działu z osobna. W sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebowałby informacji z działu np. 2 oraz 3, ma prawo ubiegać się o odpisy dla każdego z osobna – nazywane wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełny odpis czy aktualny – jaka jest różnica?

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego o charakterze pełnym zawiera wszystkie ujawnione wpisy w rejestrze konkretnego podmiotu gospodarczego, począwszy od początku jego działalności, tj. od pierwszego wpisu do rejestru. Odpis o charakterze pełnym jest niezwykle pomocny, gdy zmieniają się wspólnicy, kadra zarządzająca podmiotem czy tez następują zmiany prawne dotyczące podmiotu.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego zawiera aktualne informacje dotyczące historii wpisów do rejestru, co daje możliwość sprawdzenia podmiotu gospodarczego na konkretny dzień. Odpis aktualny pomocny jest między innymi przy rozprawach sądowych, aby możliwe było przedstawienie stanu jednostki gospodarczej na wybrany dzień np. w celu weryfikacji.

Jakie są koszty uzyskania odpisu z KRS?

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dotyczącej udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z KRS, a także udostępniania dokumentów złożonych w postaci elektronicznej oraz kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółki, kształtują się one następująco:

 • opłata za odpis bieżący – 30 zł,

 • opłata odpis pełny – 60 zł,

 • opłata za zaświadczenie – 15 zł,

 • opłata za wyciąg działu I odpisu – 10 zł, każdy kolejny dział – 5 zł,

 • opłata za udzieloną informację – 5 zł,

 • opłata za kopię dokumentu elektronicznego – 50 zł.

Podobne artykuły

Obostrzenia na zakupach? Pracownicy jednego ze sklepów zszokowali informacją umieszczoną na wejściu.

Handel

Z grypą lub przeziębieniem nie zrobisz zakupów. Porażające obostrzenie w jednej z sieci wywołało burzę

Czytaj więcej >
Primark debiutuje w Polsce i wprowadza limity.

Handel

Dopiero co weszli na polski rynek. Kosmiczne kolejki przed wejściem, sklep wprowadził limit osób

Czytaj więcej >
Lidl wydał więcej na reklamę w telewizji niż Biedronka

Handel

Lidl liderem, pokonał nawet Biedronkę. W marcu wydali najwięcej

Czytaj więcej >
Podatek od mięsa lub zakaz jego reklamowania. Spurek o konieczności wprowadzenia zmian

Handel

Mięso niedozwolone w reklamie. Taki zakaz może wejść już niebawem

Czytaj więcej >
RTV EURO AGD mimo lockdownu może sprzedawać

Handel

RTV Euro AGD, Duka czy Black Red White. Część sklepów legalnie ominęła lockdown

Czytaj więcej >
Wikimedia, Mateusz Giełczyński, CC BY-SA 4.0

Handel

Biedronka wprowadza ogromną zmianę w sklepach. Zmieni opakowania swoich produktów

Czytaj więcej >