BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Czy przedsiębiorca jest osobą prawną? Wyjaśniamy

17 Czerwca 2019

Autor tekstu:

Paulina Musianek

Udostępnij:

Osobą prawną może być przedsiębiorca? Tłumaczymy, kim jest przedsiębiorca i rozwiewamy wątpliwości na temat formy prawnej.

Osoba prawna - czy przedsiębiorca nią jest?

Osoba prawna może być przedsiębiorcą. Zgodnie z Prawem przedsiębiorcy, jest nim:

  • osoba fizyczna,

  • osoba prawna,

  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Ponadto, za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Co ważne, należy pamiętać, że mianem przedsiębiorcy określa się podmioty mogące brać udział w obrocie prawnym.

Definicja przedsiębiorcy

Według przedstawionej wyżej definicji status przedsiębiorcy mogą mieć takie podmioty jak:

  • Osoba fizyczna – przedsiębiorcą może stać się każdy człowiek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i taka, która nie została ubezwłasnowolniona.

  • Osoba prawna – czyli spółki kapitałowe prawa handlowego takie jak spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne osoby prawne (np. spółdzielnie).

Zaś jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej – przedsiębiorcą mogą być spółki osobowe prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka partnerska czy spółka komandytowa).

Osoba prawna a osoba fizyczna prowadząca działalność

Osoba fizyczna ma możliwość samodzielnego prowadzenia działalność gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli uzyska wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Jej imię i nazwisko pełni wtedy rolę nazwy firmy. Dopuszcza się włączenie w nią pseudonimu lub określeń dowolnie obranych wskazujących na charakter prowadzonej działalności.  Osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą to jednostki organizacyjne, którym ustawodawstwo przyznaje osobowość prawną.

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >