BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Czy dane osobowe różnią się czymś od zwykłej informacji?
Maciej Pawłowski
Maciej Pawłowski 22.03.2022 08:49

Czy dane osobowe różnią się czymś od zwykłej informacji?

fingerprint-2904774 1920
https://pixabay.com/pl/photos/odcisk-palca-odblokowa%C4%87-sieci-2904774/

Coraz większą wagę przykłada się do prywatności i ochrony danych osobowych. Czym konkretnie są dane osobowe i jak odróżnić je od zwykłej informacji?

Ogromnym zamieszaniem poskutkowało wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO szybko stało się czymś mistycznym, na co powoływali się ludzie w sytuacjach zupełnie niezwiązanych z rozporządzeniem. Wynikało to oczywiście z niezrozumienia, czego RODO dotyczy.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. W polskim prawodawstwie stosuje się definicję zapożyczoną z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora. Rozporządzenie wyszczególnia, że takim identyfikatorem może być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czyje dane osobowe są chronione?

Zgodnie z unijną definicją, ochrona danych osobowych obejmuje właściwie każdego z nas. Należy zwrócić również uwagę, że kategoria danych osobowych jest zbiorem otwartym, który obejmuje również niewymienione w rozporządzeniu identyfikatory, które spełniają definicję.

Co nie jest daną osobową?

Z pewnością danymi osobowymi nie są informacje nie pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Daną osobową nie będzie więc nazwisko, ale kombinacja imię + nazwisko już tak. Daną osobową nie będzie również np. adres e-mail, chyba że zawiera w sobie imię i nazwisko użytkownika. Nie będzie nią również numer rejestracyjny samochodu. Definicji tej nie będą więc spełniać informacje niewskazujące konkretnej osoby.

Czym dane osobowe różnią się od zwykłej informacji?

Każde dane osobowe to informacje, ale nie każda informacja jest daną osobową. Te dwa terminy różnią się przede wszystkim potencjałem identyfikacyjnym. Dane osobowe od zwykłej informacji odmienne są w tym względzie, że umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej. To tak zwane zwykłe dane osobowe, ale istnieje również kategoria danych osobowych wrażliwych.