BiznesINFO.pl
fingerprint-2904774 1920

https://pixabay.com/pl/photos/odcisk-palca-odblokowa%C4%87-sieci-2904774/

Czy dane osobowe różnią się czymś od zwykłej informacji?

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Pawłowski

Udostępnij:Coraz większą wagę przykłada się do prywatności i ochrony danych osobowych. Czym konkretnie są dane osobowe i jak odróżnić je od zwykłej informacji?Ogromnym zamieszaniem poskutkowało wprowadzenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO szybko stało się czymś mistycznym, na co powoływali się ludzie w sytuacjach zupełnie niezwiązanych z rozporządzeniem. Wynikało to oczywiście z niezrozumienia, czego RODO dotyczy.Czym są dane osobowe?Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. W polskim prawodawstwie stosuje się definicję zapożyczoną z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora. Rozporządzenie wyszczególnia, że takim identyfikatorem może być imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.Czyje dane osobowe są chronione?Zgodnie z unijną definicją, ochrona danych osobowych obejmuje właściwie każdego z nas. Należy zwrócić również uwagę, że kategoria danych osobowych jest zbiorem otwartym, który obejmuje również niewymienione w rozporządzeniu identyfikatory, które spełniają definicję.Co nie jest daną osobową?Z pewnością danymi osobowymi nie są informacje nie pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Daną osobową nie będzie więc nazwisko, ale kombinacja imię + nazwisko już tak. Daną osobową nie będzie również np. adres e-mail, chyba że zawiera w sobie imię i nazwisko użytkownika. Nie będzie nią również numer rejestracyjny samochodu. Definicji tej nie będą
więc spełniać informacje niewskazujące konkretnej osoby.Czym dane osobowe różnią się od zwykłej informacji?Każde dane osobowe to informacje, ale nie każda informacja jest daną osobową. Te dwa terminy różnią się przede wszystkim potencjałem identyfikacyjnym. Dane osobowe od zwykłej informacji odmienne są w tym względzie, że umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej. To tak zwane zwykłe dane osobowe, ale istnieje również kategoria danych osobowych wrażliwych.Czym są dane wrażliwe?Dane osobowe szczególne to dane wrażliwe, których zbiór jest określony w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Artykuł 9. RODO zabrania przetwarzania szczególnych danych osobowych ujawniających: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.Ich przetwarzanie jest zabronione za wyjątkiem określonych sytuacji. Można dokonywać tej czynności m.in.: za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów tej osoby, czy w przypadku danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. Jak istotna jest to kwestia wskazuje choćby fakt, że danym osobowym i prawie do ich ochrony poświęcony jest cały artykuł 8. Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem, każdy ma prawo do ochrony danych osobowych. Dane muszą być przetwarzane rzetelnie i za zgodą osoby, której dotyczą, a przestrzeganie tych zasad powinno podlegać kontroli odpowiedniego organu.Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >