Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Co powinien zrobić przedsiębiorca, aby zarejestrować firmę?
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Co powinien zrobić przedsiębiorca, aby zarejestrować firmę?

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Rejestracja firmy to, oczywiście tuż po znalezieniu odpowiedniego pomysłu na biznes, jeden z ważniejszych kroków zakładania własnej działalności.

Rejestracja firmy - krok po kroku

1. Wybranie formy prawna i PKD

Pierwszym krokiem jest wybranie formy prawnej swojej firmy. Należy nad tym się poważnie zastanowić, a nawet poradzić się doradcy prawnego, ponieważ forma prawna ma istotny wpływ na koszty prowadzenia działalności, a także na opodatkowanie i odpowiedzialność osobistą za zobowiązania firmy. Zakładając firmę należy też określić rodzaj działalności gospodarczej, jaką zamierzasz prowadzić. Musisz sklasyfikować swój rodzaj działalności zgodnie z kodami PKD.

2. Złożenie wniosku w Urzędzie Gminy

Aby założyć firmę, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można też to zrobić przez internet na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Wymaga to posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG-1 jest NIP. Zgłoszenie firmy do CEIDG jest równocześnie wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego, jak pisze Poradnik Przedsiębiorcy.

3. Zgłoszenie się do ZUS

Pomimo automatycznego zgłoszenia się do ZUS należy jeszcze samemu zgłosić się do ubezpieczeń. Masz na to 7 dni od rozpoczęcia działalności. Do ZUS powinieneś zgłosić również swoich pracowników i osoby współpracujące.

4. Uzyskanie numeru REGON w Krajowym Rejestrze Sądowym

Następnie należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dzięki któremu uzyskujemy numer REGON. Dane podstawowe i uzupełniające są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, a stamtąd trafiają do ZUS. Numer REGON będzie potrzebny  do kontaktów z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także do zawierania umów i rozliczania się z kontrahentami. 

5. Zawiadomienie Urzędu Skarbowego

Nastepnie należy zarejestrować firmę dla celów podatku od towarów i usług. W tym celu trzeba zawiadomić właściwy Urząd Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Założenie konta bankowego i wybór biura rachunkowego

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Można robić to samodzielnie lub zlecić to zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Warto też założyć oddzielne konto bankowe.Osoby fizyczne nie mają obowiązku posiadania odrębnego rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności – jednak na pewno ułatwia to rozliczanie wszystkich wydatków.