Co oznaczają symbole niepełnosprawności?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 24 Stycznia 2021

Co oznaczają symbole niepełnosprawności?

W orzeczeniu o niepełnosprawności znajdziemy wiele informacji, w tym symbole niepełnosprawności. Czym są oraz jakie wyróżniamy symbole niepełnosprawności? Na co może liczyć osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności?

Czym są symbole niepełnosprawności?

Symbole niepełnosprawności odzwierciedlają rozpoznanie choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu, a także ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej. Symbole niepełnosprawności umieszczane są na orzeczeniu o niepełnosprawności, które mogą zawierać więcej niż jeden, lecz nie więcej niż trzy, symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Każdy z symboli niepełnosprawności, w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności, niezależnie od pozostałych musi stanowić samodzielną przyczynę niepełnosprawności lub jej stopnia.

Symbole niepełnosprawności a orzeczenie o niepełnosprawności

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności? Jest to formalne potwierdzenie, że dana osoba jest niepełnosprawna. Orzeczenie zawiera informacje, dotyczące między innymi daty powstania niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności oraz czasu ważności orzeczenia. Znajdziemy w nim również symbol niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności może wskazywać na jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

  • lekki – jeśli dana osoba ze względu na stan zdrowia ma duże ograniczenia w funkcjonowaniu i może pracować tylko częściowo, a także gdy ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń do prawidłowego funkcjonowania,
  • umiarkowany – gdy stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej lub wymaga przystosowania stanowiska pracy do schorzenia, a także gdy osoba niepełnosprawna wymaga czasowej lub częściowej pomocy innych osób przez co najmniej 12 miesięcy,
  • znaczny – gdy stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej lub wymaga przystosowania stanowiska pracy do schorzenia, a także uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym i wymaga opieki innych osób przez co najmniej 12 miesięcy.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Na jego podstawie osoba niepełnosprawna może ubiegać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, takie jak:

  • świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową,
  • zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej lub zakładzie pracy chronionej,
  • dofinansowania, np. do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • usługi socjalne i opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne lub pocztowe,
  • ulgi podatkowe, ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego lub w placówkach kulturalnych i sportowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może uzyskać osoba, która ma ponad 16 lat i z powodu naruszenia sprawności organizmu nie jest zdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do schorzenia, wymaga opieki lub pomocy innych osób, a także ma problemy z wykonywaniem codziennych czynności i potrzebuje specjalistycznych urządzeń medycznych.

Należy jednak zaznaczyć, że nawet jeśli dana osoba spełnia powyższe warunki, nie zostanie automatycznie uznana za osobę niepełnosprawną. Warto również wiedzieć, że nie każda choroba przyczyni się do uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej. Zespół do orzekania o niepełnosprawności bada każdy przypadek indywidualnie i to ona wydaje orzeczenia o niepełnosprawności oraz symbole niepełnosprawności.

Jakie są symbole niepełnosprawności i co oznaczają?

Zasady orzekania o niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do stopnia niepełnosprawności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W rozporządzeniu znajdziemy również listę symboli niepełnosprawności, sposób oznaczania i ich krótki opis:

01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P – choroby psychiczne;
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O – choroby narządu wzroku;
05-R – upośledzenie narządu ruchu;
06-E – epilepsja;
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T – choroby układu pokarmowego;
09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
10-N – choroby neurologiczne;
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News