BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Choroba zawodowa a emerytura. Emerycie, twoja choroba może uprawniać cię do pobierania dodatkowych pieniędzy

19 Grudnia 2019

Autor tekstu:

Paulina Musianek

Udostępnij:

Choroba zawodowa może nie tylko uprawniać do otrzymania odszkodowania z ZUS lub od pracodawcy, ale również do zwiększenia świadczenia emerytalnego.

Choroba zawodowa - definicja

Czym jest choroba zawodowa? Zgodnie z artykułem 2351 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych. Powodowana ona jest działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. 

Choroba zawodowa może nastąpić w okresie zatrudnienia pracownika w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Przykładowo źródłem choroby zawodowej może być konieczność stałej pracy w niedogodnej pozycji, ciągłe lub systematyczne wykonywanie ciężkich i intensywnych czynności lub ustawiczne przebywanie w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia, np. hałas, nieodpowiednie oświetlenie,  zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne.

Jakie dolegliwości zaliczane są do grupy chorób zawodowych? Są to m.in. pylice płuc, zmęczeniowe złamanie kości, udar cieplny albo jego następstwa czy alergiczne zapalenie spojówek. Najbardziej znaną chorobą zawodową jest, coraz częściej występują wśród pracowników biurowych, zespół cieśni nadgarstka. Inną powszechną chorobą tego typu, nazywaną nawet chorobą zawodową nauczycieli jest przewlekła choroba narządu głosu spowodowana nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Choroba zawodowa a emerytura. Możesz starać się o rentę

Należy pamiętać, że choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy mogą pojawić się również po zakończeniu okresu zatrudnienia, czyli przejściu na emeryturę. 

Choroba zawodowa nie uprawnia do otrzymania dodatkowych korzyści finansowych emerytowi czy dodatku do emerytury, jednak warto postarać się o jej stwierdzenie, ponieważ senior cierpiący na dolegliwość ujętą w spisie może starać się o rentę z tego tytułu. W efekcie zbiegu uprawnień do emerytury i renty, zgodnie z art. 26 ust. 1 u.u.w., osoba ubezpieczona może pobierać jedno świadczenie, powiększone o połowę drugiego, czyli np. pobierać emeryturę zwiększoną o połowę renty (lub odwrotnie).

Warto wiedzieć, że można również starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wynosi ono 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Ocena poziomu uszczerbku odbywa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Likwidacja OFE niektórych z nas będzie sporo kosztować

Twój portfel

Likwidacja OFE będzie sporo kosztować. Z konta potrącą średnio po 10 tys. zł

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >