Akt poświadczenia dziedziczenia – czym jest i jak go uzyskać?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Akt poświadczenia dziedziczenia – czym jest i jak go uzyskać?

Aby zdobyć akt poświadczenia dziedziczenia, w pierwszej kolejności powinniśmy umówić się z notariuszem na konkretny termin, w jakim sporządzimy dokument. Warunkiem wymaganym do sporządzenia go jest obecność wszystkich osób, które brane są pod uwagę jako potencjalni spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Jednocześnie osoby stawiające się przed notariuszem muszą być zgodne w aspektach, takich jak: tożsamość spadkobierców oraz wysokość udziałów im przypadających. Gdy nie będzie pomiędzy nimi zgody, notariusz nie będzie mógł wystawić aktu poświadczenia dziedziczenia i zainteresowanym zostanie rozwiązanie sprawy na drodze sądowej.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Aktem poświadczenia dziedziczenia na ogół nazywamy dokument sporządzony przez notariusza; będący wykazem spadkobierców konkretnego spadkodawcy, a także przysługujących im udziałów w spadku wraz listą osób, na których spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne. Dokument spisywany jest przede wszystkim na podstawie oświadczeń woli osób branych są pod uwagę jako potencjalni spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz osób, dla których spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne. Bywa tworzony także na podstawie aktu zgonu spadkodawcy i odpisów stanu cywilnego osób wymienionych. Osoba pełniąca zawód notariusza sporządza protokół dotyczący dziedziczenia przy udziale wszystkich spadkobiorców ustawowych i testamentowych oraz osób, w stosunku do których spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne. Przy dokonywaniu wyżej poruszonej czynności niezbędna jest zatem obecność wszystkich osób zainteresowanych, czyli również tych, którzy bezpośrednio nie dziedziczą z tego powodu, że spadkodawca sporządził swój testament.

Jak uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Wybór sposobu potwierdzenia nabytego spadku należy do osób będącymi spadkobiercami: mają wybór, czy pójdą do notariusza czy do sądu. Istotną kwestią, wpływającą na decyzję, jest poziom skomplikowania sprawy oraz relacje między spadkobiorcami. Notariusz, potocznie nazywany „sędzią pokoju”, wydaje poświadczenie tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachodzi pełna zgoda pomiędzy osobami zainteresowanymi. Należy pamiętać, że oba rozwiązania posiadają swoje zalety i zasadnicze wady. Ogromnym autem aktu poświadczenia dziedziczenia jest to, że dokument dostępny jest od razu. Cała sprawa może zostać zamknięta przez notariusza w dosyć krótkim czasie, w sytuacji drogi sądowej czas ten znacząco się wydłuża. Należy również wskazać, że załatwienie sprawy na drodze notarialnej zasadniczo będzie bardziej obciążające finansowo niż uregulowanie sprawy na drodze sądowej.

W jakich sytuacjach notariusz odmówi wystawienia poświadczenia?

Należy zaznaczyć, że notariusz może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w następujących sytuacjach:

  • gdy spadek został otwarty przed 1 lipca 1984 roku,
  • został już sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • gdy trakcie sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzaniu nie były obecni wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi lub istnieją testamenty, co do których istnieją przesłanki, że nie zostały otwarte i ogłoszone,
  • gdy w chwili śmierci spadkodawca był cudzoziemcem lub osobą nieposiadająca żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał Rzeczypospolitej Polskiej lub w skład spadku wchodziły prawa rzeczowe czy nieruchomości poza terenami RP.

Na skutek braku małżonka spadkodawcy oraz krewnych powołanych do dziedziczenia z wyniku adekwatnej ustawy, majątek przypada spadkobiercy ustawowemu, gminie lub Skarbowi Państwa.

Jaki jest termin, w którym należy uzyskać akt dziedziczenia?

Stwierdzenie faktu nabycia spadku, a także poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku, chyba że każdy ze znanych spadkobierców złożył już oświadczenie woli o przyjęciu czy też odrzuceniu go. Oświadczenie woli co do przyjęcia lub odrzucenia spadku można złożyć w sądzie i u notariusza, który zazwyczaj nieodpłatnie udziela wszelkich informacji powiązanych z poświadczeniem dziedziczenia. Poinformuje nas więc, jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia sprawy oraz jaki będzie koszt zamknięcia sprawy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News