Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Akcyza - kto płaci? Wyjaśniamy w prostych słowach
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Akcyza - kto płaci? Wyjaśniamy w prostych słowach

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Akcyza - kto płaci podatek akcyzowy dotyczący szerokiego grona wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych? Kto zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym uważany jest za podatnika akcyzy?

Akcyza - kto płaci?

Podatek akcyzowy nie ma charakteru powszechnego, jak podatek VAT, oznacza to, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów, m.in.: alkohol i napoje alkoholowe, produkty energetyczne i energia elektryczna (np. paliwo), wyroby tytoniowe, samochody osobowe. Zobowiązanym do zapłaty akcyzy jest ten, który dokonał czynności określonej w ustawie. Obowiązek podatkowy znajduje się tu w ścisłym związku z przedmiotem opodatkowania.

Te czynności to: 

  • produkcja wyrobów akcyzowych,

  • wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego,

  • sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju,

  • eksport i import wyrobów akcyzowych,

  • nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

  • nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,ubytki lub niedobory wyrobów

  • akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Podatnicy akcyzy

Jak czytamy na europa.eu, podatek akcyzowy opłaca:

  • osoba lub firma, która jest „ uprawnionym właścicielem" miejsca, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane lub magazynowane bądź z którego lub do którego są wysyłane

  • inna osoba – nadawca, odbiorca, przewoźnik, strona trzecia dostarczająca gwarancji dotyczącej przewozu itp. – z powodu której przestał obowiązywać zawieszony pobór akcyzy od tych towarów

  • osoba, która zadeklarowała import, jeśli towary zostały zaimportowane i nie zostały bezpośrednio objęte zawieszonym poborem akcyzy. 

Akcyza za samochód

Osoby, które kupiły pojazd za granicą zobowiązane są do uiszczenia akcyzy. Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na osobie kupującej oraz sprowadzającej pojazd z zagranicy do kraju. Nie płaci się go przy kupnie samochodu – jest to podatek dla państwa, który należy zapłacić osobno, składając odpowiednią deklarację do urzędu celnego.

Tagi: Akcyza Podatek